image

فرآیندکاوی و اتوماسیون فرآیند رباتیک (RPA)

فرآیندکاوی زمینه و بینش مورد نیاز برای اجرای موثر RPA را فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که تلاش‌های اتوماسیون با اهداف سازمانی هماهنگ است و حداکثر سود ...
بررسی ابزارهای فرآیندکاوی

بررسی ابزارهای فرآیندکاوی

با استفاده از ابزارهای فرآیندکاوی تصمیم‌گیری هوشمند و عملکرد قدرتمند در مسائل حیاتی سازمان امکان پذیر می‌شود. فرآیندکاوی امروزه به یک فناوری بسیار موفق در پایش و بهبود ...
Product meeting. New marketing strategy brainstorming. Startup in open space office. Intentional sun glare

بررسی متدلوژی مدیریت پروژه فرآیند کاوی PM2

PM2 به عنوان “روش پروژه فرآیند کاوی” به منظور مدیریت پروژه‌های فرآیند کاوی و تجزیه و تحلیل فرآیندها با استفاده از تکنیک‌های فرآیندکاوی توسعه داده شده ...
بررسی متدلوژی های مختلف مدیریت پروژه فرآیند کاوی

بررسی متدلوژی های مختلف مدیریت پروژه فرایندکاوی – قسمت دوم

انتخاب متدلوژی مدیریت پروژه فرایندکاوی بر موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌ها تأثیر مهمی دارد. در واقع، متدلوژی مدیریت پروژه نقش اساسی در موارد زیر ایفا می‌کند که تأثیر ...
اهمیت استفاده از متدلوژی مدیریت پروژه فرآیند کاوی

اهمیت استفاده از متدلوژی مدیریت پروژه فرآیندکاوی

فرآیندکاوی (Process Mining) یک روش تحلیل داده‌های فرآیند است که به کمک داده‌های زنده یا ذخیره شده از یک سیستم اطلاعاتی یا سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار ...
برای بهبود فرآیند ذی نفعان را در جریان قرار دهید

فرآیندکاوی برای بهبود فرآیند (3)

  برای بهبود فرآیند ذی نفعان را در جریان قرار دهید اکنون که به لطف فرآیند کاوی، بینش های مبتنی بر واقعیت و عمیق در مورد فرآیندهای خود دارید، باید ...
بهبود فرآیند با فرآیندکاوی

بهبود فرآیند با فرآیندکاوی (2)

دومین مبحث بهبود فرآیند که به آن خواهیم پرداخت چرخه عمر BPM است. این مدل به خوبی با مدل قبلی PDCA هماهنگ است، اما روشی که می‌توانید از فرآیند ...
با درک داده‌های گرفته شده از سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، نرم‌افزار فرآیندکاوی تصویری کامل از نحوه بهبود فرآیند به شما ارائه می‌دهد.

فرآیندکاوی برای بهبود فرآیند (قسمت 1)

فرآیندکاوی برای بهبود فرآیند در بیش از 30 سال کار در مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) و بهبود فرآیند، عوامل شناسایی شده رایج ناکارآمدی عملیاتی در سازمان‌های بزرگ ...
Machine,Learning,Process,,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,And,Deep,Data

فرآیندکاوی و 6سیگما

چرا یک متخصص شش سیگما ناب یا هر فرد دیگری که در پروژه‌های بهینه‌سازی فرآیند مشارکت دارد باید حتما با فرآیندکاوی آشنا باشد؟ پاسخ ساده است: زیرا فرآیند ...
بررسی انطباق در زمان واقعی

رونمایی از قدرت بررسی انطباق در زمان واقعی: راهنمای جامع

بررسی انطباق یک رویکرد به کار گرفته شده حیاتی برای سازمان ها جهت اطمینان از انطباق فرآیند و بهینه سازی کارایی عملیاتی است. تکنیک های سنتی بررسی انطباق اغلب شامل ...
بررسی انطباق

نگاهی عمیق تر به بررسی انطباق : تکنیک، ابزار و چالش ...

بررسی انطباق یک فرآیند حیاتی در زمینه های مختلف از جمله مهندسی نرم افزار، مدیریت فرآیند کسب و کار و تجزیه و تحلیل سیستم است. بررسی انطباق همانطور که در ...
dl.beatsnoop.com-1684943673

قابلیت‌های فرآیندکاوی: بهبود فرآیند

فرآیند کاوی را می توان به عنوان قطعه ای از پازل فاز بهبود فرآیند در چرخه BPM در نظر گرفت. صرف نظر از نوع فرایند، در این فاز به دنبال ...