تیم پراسس آنالیست 90 جلسه آموزش فرایندکاوی را به صورت مقاله، پادکست و ویدئو را جهت یادگیری رایگان شما آماده کرده است. این آموزش ها به شما کمک می کند شروع به فرایندکاوی نمایید.