معرفی:

امروزه بسیاری از سازمان‌ها در حال تولید داده‌ هستند. سیستم‌های اطلاعاتی سازمان مانند برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ، مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان (SRM) و… حجم عظیمی از داده‌ها را در هر ساعت تولید می‌کنند. با این حال متاسفانه سازمان‌های کمی از این داده‌ها به منظور تولید ارزش استفاده می‌کنند.

فرآیند‌کاوی با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این داده‌ها را به اطلاعات و بینش‌هایی برای بهبود فرآیند‌های کسب و کار تبدیل می‌کند. فرآیندکاوی قابلیت شناخت و بیان آنچه را در سازمان ها و توسط افراد انجام شده را دارد و این شناخت آغازی برای ایجاد بهبود در فرایندهای کسب و کار است. فرآیندکاوی علمی نوین و در حال گسترش است و کاربردهای آن رو به افزایش است که از آن جمله می توان به پیش بینی فعالیتهای بعدی در حین اجرای فرآیند اشاره کرد.

 با توجه به رشد چشمگیر سیستم‌های اطلاعاتی از یک سو و پیشرفت الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و تاثیر آن در چرخه مدیریت فرآیند در سال‌های آتی شاهد نقش پررنگتکنیک‌های فرآیند‌کاوی در  قسمت قابل توجهی از چرخه مدیریت فرآیند (BPM) خواهیم بود. از این رو لازم است کارشناسان مدیریت فرآیند و فناوری اطلاعات با فراگیری تکنیک‌های فرآیند‌کاوی بتوانند از رویکرد‌های داده محور فرآیند‌کاوی در این چرخه بهره گیرند.

در این دوره به منظور کسب مهارت و اجرای پروژه‌های اجرایی نرم‌افزار‌های Disco ، ProMو Celonis با جزئیات کامل تشریح می‌شوند. لازم به ذکر است این نرم افزار‌ها در گزارش اخیر گارتنر جز برترین نرم‌افزار‌ها در این حوزه شناخته شده‌اند.

اهداف:

  • آشنایی با فرآیندکاوی و جایگاه آن در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • آشنایی با متدولوژی ها، ابزارها، زبان های مدلسازی و الگوریتم های فرآیندکاوی
  • آشنایی با ایجاد event log از داده های ثبت شده
  • کسب توانمندی در استفاده از ابزارهای قدرتمند  Disco،Celonis و ProM به منظور تحلیل و استخراج دانش از داده های استخراج شده در event log،
  • کشف مدل‌های فرآیندی و تحلیل انطباق فرآیند و کشف انحرافات
  • استخراج گلوگاه ها و شناخت نقاط قابل بهبود فرآیند
  • تحلیل شبکه های اجتماعی و نقش افراد در فرآیند

در انتهای این دوره، شما قادر خواهید بود با استخراج گزارش رویداد از سیستم‌های اطلاعاتی سازمان خود با تکنیک‌های فرآیند‌کاوی، مدل‌های فرآیند‌ی مربوطه را کشف نموده و سپس با تحلیل انطباق، کشف گلوگاه، دوباره‌کاری‌ها و تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد این فرآیند‌ها را به طور قابل توجهی بهبود دهید.