فیلترها Disco

فیلترها Disco به شما امکان می‌دهند به سرعت و تعاملی بر روی جنبه یا زیرمجموعه خاصی از فرآیند خود تمرکز کنید. در این فصل، ما به انواع فیلترهای موجود در Disco نگاه نمی‌اندازیم (برای توضیحات دقیقتر از فیلترهای Disco به صفحه فیلترها مراجعه کنید) بلکه به جایی که باید آنها را پیدا کنید و چگونگی کار با آنها در عمل.

شما می‌توانید از چندین مکان مختلف در Disco به فیلترها دسترسی پیدا کنید، که این امر برای شما آسان می‌کند تا فیلترهای فعلی خود را تغییر یا بررسی کنید، بدون توجه به اینکه در کدام بخش از برنامه هستید.

نماد فیلتر را در مکان‌های زیر در Disco پیدا می‌کنید: ( فیلترها Disco )

نمای پروژه
فشار دادن نماد فیلتر – فیلترها Disco – در پایین سمت چپ نمای پروژه – به شکل 1 مراجعه کنید – تنظیمات فیلتر برای مجموعه داده‌های انتخاب شده را نشان می‌دهد.
نمای نقشه، نمای آماری، نمای مورد
شما می‌توانید از تنظیمات فیلتر در هر سه نمای تجزیه و تحلیل با کلیک بر روی نماد فیلتر در پایین سمت چپ – به شکل 2 – دسترسی داشته باشید.

 

شکل 1: فشار دادن نماد فیلتر در نمای پروژه، تنظیمات فیلتر را برای مجموعه داده‌های انتخاب شده در حال حاضر نشان می‌دهد. فیلترها Disco

 

شکل 2:تنظیمات فیلتر از هر یک از سه نمای تجزیه و تحلیل، شامل نمای نقشه، نمای آماری و نمای مورد، قابل دسترسی است. فیلترها Disco

اگر بر روی نماد فیلتر در هر یک از این مکان‌ها کلیک کنید، این عمل باعث نمایش تنظیمات فیلتر برای مجموعه داده فعلی می‌شود. در شکل 3 می‌توانید ببینید که تنظیمات فیلتر خالی شامل چهار منطقه اصلی است که شماره‌گذاری شده‌اند (از ۱ تا ۴).

 

شکل 3: صفحه تنظیمات فیلتر Disco.

این چهار منطقه به شرح زیر است:

1. فهرست فیلترهای فعال: در شکل 3 فهرست فیلترها هنوز خالی است. نحوه اضافه کردن فیلترها را در اضافه کردن فیلترها و مدیریت پشته فیلتر بیاموزید. همچنین نگاهی به میانبرهای فیلتر از نمای نقشه و نمای آماری بیندازید.
2. کنترل‌ها: پس از ساختن یا تغییر لیست فیلترهای خود، می‌توانید تنظیمات جدید فیلتر را اعمال کنید. در مورد معنای اعمال تنظیمات فیلتر در اعمال فیلترها بیاموزید.
3. فیلترهای پیشنهادی: می‌توانید بیشتر درباره پیشنهادهای فیلتر Disco در پیشنهادهای فیلتر بیاموزید.
4. دستور العمل‌ها: چگونگی ذخیره، استفاده مجدد و صادر کردن ترکیب‌های فیلتر را در روش‌ها: ذخیره، به اشتراک گذاری و استفاده مجدد از ترکیب‌های فیلتر بیاموزید.

 

شکل 4: با کلیک بر روی ناحیه click to add filter… در لیست فیلترهای خود، می‌توانید فیلترهای جدیدی را اضافه کنید. سپس، نوع فیلتری که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب نوع فیلتر، یک نمونه از این فیلتر در لیست فیلتر شما قرار داده می‌شود. شما می‌توانید یا در همین حال اینجا متوقف شده و با یک فیلتر کار کنید، یا می‌توانید فیلترهای بیشتری اضافه کنید. در شکل 5، یک مثال نشان داده شده است که چهار فیلتر به مجموعه داده اضافه شده‌اند: یک فیلتر محدوده زمانی، یک فیلتر نقاط پایانی، و دو فیلتر ویژگی. همانطور که مشاهده می‌شود، می‌توان چندین فیلتر از همان نوع را به پشته فیلتر اضافه کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه چندین فیلتر با یکدیگر کار می‌کنند، به بخش ترکیب فیلترها مراجعه کنید.

شکل 5: مدیریت پشته فیلتر  Disco.

همچنین شما یک مجموعه کنترل (شماره‌گذاری شده از ۱ تا ۶) برای مدیریت پشته فیلتر Disco دارید که در شکل 5 نشان داده شده است. کنترل‌های زیر در دسترس هستند:

 • 1. ناحیه تنظیمات فیلتر انتخاب شده فعلی: پیکربندی فیلتر انتخاب شده فعلی در این ناحیه نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، در شکل 5 می‌توانید پیکربندی فعلی فیلتر ویژگی اول را ببینید. تنظیمات برای انواع مختلف فیلترها به طور جزئی در بخش‌های زیر توضیح داده شده‌اند:
  – فیلتر محدوده زمانی
  – فیلتر تنوع
  – فیلتر عملکرد
  – فیلتر نقاط پایانی
  – فیلتر ویژگی
  – فیلتر دنبال‌کننده
  توجه داشته باشید که تنظیمات فیلتری که در این ناحیه می‌بینید همیشه به مجموعه داده مبنایی (نه به نتیجه فیلتر قبلی در پشته فیلتر) نشان داده می‌شود. یکی از دلایل این است که در این نمایش شما تنظیمات فیلتر را پیکربندی می‌کنید، اما فیلترها تنها زمانی که دکمه اعمال فیلتر یا کپی و فیلتر را فشار می‌دهید، بر روی مجموعه داده شما اعمال می‌شوند (برای اطلاعات بیشتر به اعمال فیلترها مراجعه کنید).

2. حرکت فیلتر انتخاب شده فعلی به بالا در لیست: اگر می‌خواهید فیلتر انتخاب شده فعلی را به بالا در لیست خود حرکت دهید، می‌توانید دکمه پایین نگاشته شده به سمت بالا را فشار دهید. در مورد اینکه تغییر ترتیب فیلترهای خود را در لیست چگونه بر روی نتیجه تأثیر می‌گذارد، بیشتر بدانید.
3. حرکت فیلتر انتخاب شده فعلی به پایین در لیست: برای حرکت فیلتر انتخاب شده فعلی به پایین در لیست خود، دکمه پایین نگاشته شده را فشار دهید. در مورد اینکه تغییر ترتیب فیلترهای خود را در لیست چگونه بر روی نتیجه تأثیر می‌گذارد، بیشتر بدانید.
4. حذف فیلتر انتخاب شده فعلی از لیست: اگر می‌خواهید فیلتر انتخاب شده فعلی را از لیست فیلترهای فعال خود حذف کنید، می‌توانید نماد x کوچک را فشار دهید.
5. پاک کردن همه فیلترها از لیست: از این نماد با علامت X بازنشانی در پایین لیست فیلتر خود برای پاک کردن پشته فیلتر کامل (همه فیلترها به یکباره حذف می‌شوند) استفاده کنید.
6. بازگردانی لیست فیلتر: اگر تنظیمات یک فیلتر را تغییر داده اما سپس تصمیم خود را درباره آن عوض کردید، یا اگر به طور تصادفی یکی از فیلترها را از لیست خود حذف کرده‌اید، همیشه امکان بازگرداندن لیست فیلتر را به زمانی که وارد دیالوگ فیلتر شدید دارید، با فشردن نماد لغو تغییرات. اینطوری، شما می‌توانید با اطمینان ویرایش و تغییرات

را انجام دهید، در حالی که همچنان امکان بازگشت دارید اگر مشکلی پیش بیاید.

میانبرهای فیلتر

می‌توانید علاوه بر اضافه کردن فیلترها به صورت مستقیم، از یکی از میانبرهای فیلتر متعدد در دیسکو استفاده کنید. این میانبرهای فیلتر عالی هستند زیرا به شما این امکان را می‌دهند که فیلتری را مستقیماً از زمینه تحلیل خاص خودتان اضافه کنید – بدون نیاز به یادآوری و پیدا کردن راه به فیلتر درست (و در نتیجه زمان شما را صرفه جویی کنید).

چهار میانبر فیلتر مستقیماً از نقشه فرآیند در دسترس هستند:

1. فیلتر این مسیر (برای فیلتر کردن مسیرها از نقشه فرآیند): هنگامی که بر روی یک مسیر در نقشه فرآیند خود کلیک می‌کنید، می‌توانید از میانبر “فیلتر این مسیر” استفاده کنید تا یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر دنبال‌کننده به صورت مستقیم اضافه کنید، که فقط مواردی را که از آن مسیر خاص در فرآیند عبور کرده‌اند، حفظ می‌کند.

2. فیلتر این فعالیت (برای فیلتر کردن فعالیت‌ها از نقشه فرآیند): هنگامی که بر روی یک فعالیت در نقشه فرآیند خود کلیک می‌کنید، می‌توانید از میانبر “فیلتر این فعالیت” استفاده کنید تا یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر ویژگی به صورت اجباری اضافه کنید، که فقط مواردی را که در یک نقطه‌ای از زمان این مرحله خاص فرآیند را انجام داده‌اند، حفظ می‌کند.

3. فیلتر این فعالیت شروع (برای فیلتر کردن فعالیت‌های شروع و پایان از نقشه فرآیند): هنگامی که بر روی یکی از خطوط سبز و خط‌خطی که نقطه شروع را در نقشه فرآیند شما نشان می‌دهد کلیک می‌کنید، می‌توانید از میانبر “فیلتر این فعالیت شروع” استفاده کنید تا یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر نقاط پایانی اضافه کنید، که فقط مواردی را که این فعالیت خاص را به عنوان قدم اولین ویژگی در فرآیند داشته‌اند، حفظ می‌کند.

4. فیلتر این فعالیت پایانی (برای فیلتر کردن فعالیت‌های شروع و پایان از نقشه فرآیند): هنگامی که بر روی یکی از خطوط خاکستری و خط‌خطی که نقطه پایانی را در نقشه فرآیند شما نشان می‌دهد کلیک می‌کنید، می‌توانید از میانبر “فیلتر این فعالیت پایانی” استفاده کنید تا یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر نقاط پایانی اضافه کنید، که فقط مواردی را که این فعالیت خاص را به عنوان گام آخرین در فرآیند داشته‌اند، حفظ می‌کند.

این میانبرها برای موارد کاربرد خاص خود بسیار قدرتمند هستند: امکان تمرکز بر روی مواردی که از یک قسمت خاص از فرآیند شما عبور کرده‌اند. به علاوه، یک‌باری که با فیلترهای در دیسکو کمی آشنا‌تر شده‌اید، متوجه خواهید شد که اغلب میانبرها همچنین سریع‌ترین راه برای رسیدن به تنظیمات فیلتر کمی تغییر یافته یا حتی

معکوس تر از آنچه که میانبرها فراهم می‌کنند است (برای مثال، ویدیو در شکل ۶ را ببینید).

 

شکل ۶: تصویری از چگونگی بهره‌برداری از میانبرهای فیلتر از نقشه فرآیند در دیسکو برای به سرعت کار کردن به سمت هدف خود به صورت تکراری و بصری (ویدیو را در https://youtu.be/pmXZQhFSv10 با کلیک بر روی تصویر بالا مشاهده کنید).

علاوه بر میانبرهای از نقشه فرآیند، همچنین میانبرهای فیلتر از نمای آماره‌ها نیز در دسترس هستند (برای دریافت تصاویری از اینکه چگونه این میانبرهای فیلتر کار می‌کنند، به بخش‌های فیلتر کردن موارد، نوع‌های مختلف، فعالیت‌ها، منابع و ویژگی‌ها برای عکس‌های صفحه نمایش مربوطه مراجعه کنید):

 • – فیلتر این مورد: هنگامی که بر روی یک مورد در جدول آمار موردها راست کلیک می‌کنید، گزینه “فیلتر کردن برای مورد ‘مورد1254′” را دریافت می‌کنید که یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر ویژگی با ویژگی‌های موردها و مورد مورد1254 انتخاب شده را اضافه می‌کند.
  – فیلتر این نوع: هنگامی که بر روی یک مورد در جدول آمار نوع‌ها راست کلیک می‌کنید، گزینه “فیلتر برای ‘نوع 3′” را دریافت می‌کنید که یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر ویژگی با ویژگی‌های نوع‌ها و نوع 3 انتخاب شده را اضافه می‌کند.
  – فیلتر این ویژگی (یا فعالیت یا منبع): هنگامی که بر روی یک مقدار ویژگی (یا نام فعالیت یا منبع) در آمار ویژگی‌ها راست کلیک می‌کنید، می‌توانید یک فیلتر پیش‌تنظیم شده از نوع فیلتر ویژگی با ویژگی متناظر و مقدار ویژگی انتخاب شده به حالت اجباری را اضافه کنید.

تمام این میانبرها می‌توانند به شما زمان زیادی صرفه جویی کنند. یکباری که آنها را در دستان خود دارید (تمرین انجام دادن ارزش دارد!) شما حتی بیشتر اعتماد به نفس خواهید داشت و قادر خواهید بود به سرعت فیلترها را در یک محیط کارگاه تعاملی اضافه کنید.

اعمال فیلترها

پس از اضافه و پیکربندی کردن فیلترهای خود، شما می‌توانید سه کار را در ناحیه کنترلی جعبه گفتگوی فیلتر انجام دهید، شکل ۷ را ببینید:

 

شکل ۷: اعمال تنظیمات فیلتر شما در دیسکو.

اعمال فیلتر (۱)
اگر دکمه اعمال فیلتر را فشار دهید، تنظیمات فیلتر به مجموعه داده فعلی شما اعمال می‌شود. شما به نمای تجزیه و تحلیل (یا نمای پروژه، بسته به اینکه از کجا آمده‌اید) منتقل می‌شوید، و شما نقشه فرآیند خود، آمارها، نوع‌ها، و غیره را بر اساس موارد و رویدادهایی که پس از اعمال فیلترها باقی می‌مانند، خواهید دید.

به عنوان یادآوری که شما دارای مجموعه داده کامل نیستید، می‌توانید یک نشانه در گوشه پایین سمت چپ ببینید که به شما نشان می‌دهد چه درصد از موارد و رویدادهای مجموعه داده فیلتر شده به اشاره به مجموعه داده مبنا حاوی است (شکل ۸ را ببینید).

شکل ۸: نمایانگرهای درصد موارد و رویدادها در گوشه پایین سمت چپ دیسکو به شما نشان می‌دهد چقدر از مجموعه داده اصلی شما پس از اعمال فیلترها باقی مانده است.

اگر پس از اعمال فیلتر دوباره بر روی نماد فیلتر کلیک کنید، می‌توانید تمامی فیلترهای استفاده شده را و تنظیمات فیلتر آنها را ببینید (همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد اضافه کردن فیلترها و مدیریت پشته فیلتر به بخش‌های مربوطه مراجعه کنید). برای تغییر تنظیمات فیلتر، به سادگی تغییرات مورد نیاز خود را اعمال کنید و دوباره دکمه اعمال فیلتر را فشار دهید.

برای مشاهده یک بررسی سریع از فیلترهایی که در حال حاضر اعمال شده‌اند، می‌توانید بر روی یا نمایانگر % موارد یا نمایانگر % رویدادها برای خلاصه فیلتر کلیک کنید.

کپی و فیلتر (۲)
اگر دکمه کپی و فیلتر را فشار دهید، تنظیمات فیلتر شما بر روی یک کپی تازه‌ای از مجموعه داده شما اعمال می‌شود و مجموعه داده اصلی بدون تغییر باقی می‌ماند. استفاده از دکمه کپی و فیلتر برای بیشتر مواقع توصیه می‌شود، زیرا به این ترتیب می‌توانید نتایج تحلیل خود را حفظ کنید و فرآیند خود را در ابعاد مختلف بدون از دست دادن کارهای پیشین خود بررسی کنید.

هنگامی که دکمه کپی و فیلتر را فشار می‌دهید، یک صفحه کوچک مانند آنچه در شکل ۹ نشان داده شده است ظاهر می‌شود. شما می‌توانید یک نام معنی‌داری ارائه دهید که دلیل اعمال فیلتر را منعکس کند – ارجاع به تغییر نام پروژه‌ها و مجموعه داده‌ها برای دیدن چگونگی تغییر نام بعداً مراجعه کنید).

شکل ۹: فشار دادن دکمه کپی و فیلتر تنظیمات فیلتر فعلی را بر روی یک کپی از مجموعه داده شما اعمال می‌کند (و مجموعه داده اصلی را بدون تغییر می‌گذارد).

هنگامی که شما دکمه ایجاد را فشار می‌دهید، فیلترها به مجموعه داده جدید اعمال می‌شوند و شما یک ورودی جدید در فهرست کشویی در بالای صفحه تجزیه و تحلیل خود پیدا خواهید کرد (شکل ۱۰ را ببینید). این به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی بین نتایج تجزیه و تحلیل مختلف خود هر زمان که خواستید جابجا شوید.

شکل ۱۰: با استفاده از دکمه کپی و فیلتر، شما یک “نشان‌گذاری” از نمای تجزیه و تحلیل فعلی خود را به عنوان یک ورودی مجموعه داده مجزا در پروژه‌تان ایجاد خواهید کرد.

نیازی به نگرانی از اینکه ایجاد زیادی از کپی‌ها ممکن است پروژه Disco شما را بارگیری کند وجود ندارد. دیسکو تنها اختلاف با پرونده اصلی (فیلترهایی که اعمال کرده‌اید) را ذخیره می‌کند و مجموعه داده مبنا را تکرار نمی‌کند. بنابراین، می‌توانید به طور ایمن از گزینه کپی و فیلتر حتی برای مجموعه داده‌های بسیار بزرگ نیز استفاده کنید.

معمولاً، شما می‌خواهید فیلترهای اعمال شده را حفظ کنید (تا بتوانید بعداً به آنها برگردید تا بررسی یا تغییر دهید). با این حال، می‌توانید همچنین انتخاب کنید که مجموعه داده جدیدی ایجاد کنید که فیلترهای اعمال شده را به صورت دائمی ترکیب کند. به عنوان مثال، وقتی از فیلترها برای پاکسازی داده‌های خود استفاده کرده‌اید، اغلب می‌خواهید یک کپی جدید و “تمیز” به عنوان مجموعه داده مرجع برای تجزیه و تحلیل خود ایجاد کنید. برای انجام این کار، می‌توانید گزینه اعمال فیلترها به طور دائمی را انتخاب کنید – شکل ۹، (۲) را ببینید. نتیجه فیلتر یکسان خواهد بود، اما نمایانگرهای درصد موارد و رویدادها را نمی‌بینید (نشانگرهای درصد به ۱۰۰٪ برای مجموعه داده فیلتر شده تنظیم شده‌اند) و نمی‌توانید دیگر فیلترها را تغییر دهید. با این حال، مانند استفاده از گزینه کپی و فیلتر بدون انتخاب اعمال فیلترها به طور دائمی، مجموعه داده اصلی تا زمانی که آن را به طور صریح از پروژه خود حذف نکنید همچنان وجود دارد. ادغام فقط بر روی کپی جدیدی که شما ایجاد می‌کنید اتفاق می‌افتد.

لغو (۳)
فشار دادن دکمه لغو به سادگی شما را به حالت قبلی مجموعه داده برمی‌گرداند. این اثر مشابه فشار دادن ابتدا لغو تغییرات و سپس اعمال فیلتر دارد.

استفاده از دکمه لغو توصیه می‌شود اگر شما فقط برخی از جزئیات در مورد فیلترهایی که در حال حاضر اعمال کرده‌اید را بررسی کنید تا مطمئن شوید که بدون توجه به برخی از تنظیمات تغییری اتفاق نیفتاده است.

اگر یک فیلتر یا ترکیبی از فیلترها را اعمال کنید، ممکن است هیچ موردی در مجموعه داده باقی مانده که شرایط فیلتر شما را برآورده کند وجود نداشته باشد. در این وضعیت، شما صفحه نتیجه فیلتر خالی را که در شکل ۱۱ نشان داده شده است دریافت خواهید کرد.

 

شکل ۱۱: صفحه نتیجه‌ی خالی فیلتر در دیسکو. ( فیلترها Disco )

این ممکن است چیز خوبی باشد. به عنوان مثال، اگر شما حسابرس هستید و برای نقض یک محدودیت تفکیک وظایف در فرآیند خود [2] بررسی می‌کنید، این صفحه به این معناست که در واقع هیچ نقضی رخ نداده است. شما می‌توانید دکمه ذخیره گزارش… را فشار داده و این نتیجه را به عنوان گزارش حسابرسی مستند کنید (برای اطلاعات بیشتر به بخش صادرات گزارش‌های حسابرسی مراجعه کنید).

اگر، با این حال، این چیزی نیست که انتظار داشته‌اید، این به این معناست که در پیکربندی فیلتر خود اشتباهی انجام داده‌اید. شما می‌توانید دکمه تأیید را فشار دهید تا به تنظیمات فیلتر خود برگردید و آنها را بررسی کنید تا ببینید چه اشتباهی رخ داده است. اگر نتوانید مشکل را پیدا کنید، به “من یک گزارش خالی دریافت می‌کنم: چه کاری باید انجام دهم؟” مراجعه کنید.

ترکیب فیلترها
هنگامی که شما چندین فیلتر در پشته فیلتر خود دارید، هر یک از فیلترها به ترتیب از بالا به پایین بر روی مجموعه داده اصلی اعمال می‌شود هنگامی که دکمه اعمال فیلتر یا کپی و فیلتر را فشار می‌دهید (شکل ۱۲ را ببینید).

شکل ۱۲: چندین فیلتر از بالا به پایین اعمال می‌شوند. ( فیلترها Disco )

در بسیاری از موارد، ترتیب تفاوتی ایجاد نمی‌کند زیرا فیلترها ابعاد متعامد فرآیند شما را مورد توجه قرار می‌دهند. به عنوان مثال، اگر فیلتر اول شما بر روی تمام سفارشات خرید از هلند با استفاده از فیلتر ویژگی تمرکز کند و سپس یک فیلتر دوم تمام مواردی را که هنوز در جریان هستند با فیلتر نقاط پایانی حذف کند، در این صورت ترتیب مهم نیست. شما نتیجه یکسانی را خواهید گرفت اگر این دو فیلتر را به صورت دیگر اعمال کنید.

تنظیم فیلتر ها بر اساس نتیجه فیلتر های قبلی

تمامی فیلترها در پشته فیلتر به لاگ اصلی مراجعه می‌کنند هنگامی که آن‌ها را پیکربندی می‌کنید (برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به اضافه کردن فیلترها و مدیریت پشته فیلتر)، که این امکان را فراهم می‌کند تا دیسکو بتواند مجموعه‌های داده بسیار بزرگ را به طور کارآمد فیلتر کند. به یاد داشته باشید که در فرایند کاوی فرایندها (Process Mining)، فیلتر کردن و تحلیل همیشه بر روی داده‌های خام انجام می‌شود – بر اساس ساختارهای داده تجمیع شده و پیش‌محاسبه‌شده مانند در ابزارهای BI نیست.

برای اینکه کار کاوی فرایندهای شما به‌طور حداکثر اکتشافی، قابل استفاده مجدد و کارآمد باشد، شما می‌توانید به سرعت تنظیمات فیلتر را تغییر دهید، فیلترها را ترکیب، حرکت و حذف کنید، و مجموعه‌های داده با پشته فیلتر موجود را به هر اندازه که خواهید کپی کنید. در این صورت، تنها هنگامی که فیلترها را اعمال می‌کنید (برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به اعمال فیلترها)، عملیات واقعی فیلترگذاری انجام می‌شود. در این حالت، هر فیلتر در پشته فیلتر به ترتیب یکی پس از دیگری اعمال می‌شود. بنابراین، خروجی فیلتر اول ورودی فیلتر دوم را شکل می‌دهد، و به همین ترتیب. برای مشاهده نمودار شماره ۱۳ که نحوه کار پشته فیلتر در دیسکو را نشان می‌دهد، به شکل زیر مراجعه کنید.

 

 

شکل ۱۳: نحوه کار پشته فیلتر: فیلترها می‌توانند به سرعت بازپیکربندی شده و حرکت کنند حتی برای مجموعه‌های داده بزرگ زیرا به مجموعه داده اصلی مراجعه می‌کنند. هنگامی که فیلترها اعمال می‌شوند، خروجی فیلتر اول ورودی فیلتر دوم و به همین ترتیب می‌شود.

همانطور که در شکل ۱۳ نشان داده شده است، صفحات پیکربندی تمامی فیلترها در لیست فیلتر “مشاهده” مجموعه داده اصلی را دارند. در بیشتر مواقع، شما فیلترهایی را که متعامد به یکدیگر هستند با هم ترکیب می‌کنید که به جوانب مختلف فرآیند (محدوده زمانی، عملکرد، حذف برخی فعالیت‌ها و غیره) پرداخته شود، یا می‌توانید وابستگی‌های بین فیلترها را نیز در نظر بگیرید. بنابراین، این مشکلی نیست. با این حال، گاهی واقعاً می‌خواهید یک فیلتر را (“پیکربندی تنظیمات”) بر اساس خروجی تولید شده توسط فیلترهای قبلی تنظیم کنید.

به عنوان مثال، بیایید فرآیند خرید از Sandbox (برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به قدم‌های اولیه پس از نصب: Sandbox) را دوباره در نظر بگیریم و بگذارید بگوییم یک فیلتر تنظیم نقاط انتهایی بیشتر به تجزیه و تحلیل مراحل درخواست و تأیید تمرکز می‌کند. شما اکنون به عملکرد این بخش از فرآیند علاقه‌مند هستید و به مدت موردنیاز موارد را مشاهده می‌کنید (برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به شکل ۱۴). می‌توانیم ببینیم که با کاهش فرآیند به مرحله درخواست، میانگین زمان تأخیر و شکل نمودار مدت موردنیاز مورد تغییر قرار گرفته است نسبت به مجموعه داده کامل (نگاهی به تصویر مدت موردنیاز در آمار اجمالی برای مشاهده تفاوت بخوانید).

 

شکل ۱۴: پس از اعمال فیلتر “کوتاه‌ترین انتهاها” برای تمرکز بر فاز درخواست و تأیید مرحله خرید، مدت زمان مورد نیاز برای موارد تغییر کرده است. ( فیلترها Disco )

اکنون تصور کنید می‌خواهیم بر روی ۲۰٪ موارد کندتر در مرحله درخواست تمرکز کنیم. می‌توانیم فیلتر عملکرد را به عنوان فیلتر دوم به مجموعه داده‌هایمان اضافه کنیم. با این حال، تنظیمات فیلتر عملکرد همچنان توزیع مجموعه داده اصلی را نشان می‌دهد (به عبارت دیگر، مجموعه داده کامل فرآیند خرید). بنابراین، نشانگر موارد درصد در پایین همچنان پوشش تخمینی برای مرحله درخواست را نشان نمی‌دهد بلکه برای فرآیند کلی است (برای مشاهده شکل ۱۵ مراجعه کنید).

 

 

شکل ۱۵: اگر فیلتر عملکرد به سادگی به فیلتر انتهاها اضافه شود، آنگاه تنظیمات فیلتر عملکرد ما را برای فاز درخواست نشان نمی‌دهد، بلکه برای مجموعه داده اصلی.

با این حال، آنچه ما دوست داریم به جای آن، تنظیمات فیلتر عملکرد بر اساس نتیجه فیلتر انتهاها قبلی باشد. می‌توانید این موضوع را با “تجمیع” مجموعه داده‌های خود در یک مرحله میانی به شکل زیر حل کنید:

تمامی فیلترهایی را که قبل از فیلتری که “نتیجه” فیلترهای قبلی را مشاهده می‌کند باید اعمال شوند (در مثال ما، این همه فیلترهای قبل از فیلتر عملکرد هستند). سپس دکمه کپی و فیلتر را فشار دهید و گزینه اعمال فیلترها به طور دائمی را انتخاب کنید که در مرحله (۱) در شکل ۱۶ نشان داده شده است.
می‌توانید به مجموعه داده جدید یک نام بدهید که وضعیت فیلترینگ میانی را منعکس کند، مانند “تنها مرحله درخواست (دائمی)”.
اکنون می‌توانید فیلتری که باید “نتیجه” فیلترهای قبلی را مشاهده کند (در مثال ما، این فیلتر عملکرد است) را به مجموعه داده جدید اضافه کنید، که در مرحله (۲) در شکل ۱۶ نشان داده شده است. از آنجا که فیلترهای قبلی به طور دائمی اعمال شده‌اند (و بنابراین، نتیجه فیلتر مجدداً به عنوان مجموعه داده مرجع جدید تنظیم شده است)، صفحه پیکربندی فیلتر اکنون بر اساس خروجی مراحل فیلتر قبلی است.
در سناریوی ما، این به این معنی است که هیستوگرام مدت زمان مورد نیاز در پس زمینه فیلتر عملکرد اکنون توزیع مدت زمان مورد نیاز برای فاز درخواست فرآیند را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تمرکز بر روی ۲۰٪ موارد کندتر اکنون موارد کندتر ۲۰٪ در مرحله درخواست را به ما ارائه می‌دهد، همانطور که انتظار می‌رفت.

 

شکل ۱۶: اگر می‌خواهید صفحه پیکربندی یک فیلتر به نتیجه فیلترهای قبلی در لیست خود “بنگرد”، آنگاه می‌توانید این کار را با اعمال دائمی فیلترهای قبلی قبل از پیکربندی آن فیلتر انجام دهید. ( فیلترها Disco )

مواقع دیگری که ممکن است بخواهید فیلترها را به طور دائمی اعمال کنید، مثلاً زمانی است که می‌خواهید متغیرها را با استفاده از فیلتر تنوع یا فیلتر ویژگی پس از ترکیبی از دیگر فیلترها، فیلتر کنید، زیرا متغیرها هنگام اعمال یک یا چند فیلتر تغییر می‌کنند (همواره بر اساس مجموعه داده‌های فیلتر شده به طور پویا محاسبه می‌شوند). همچنین توصیه می‌شود پس از پاکسازی مجموعه داده از برچسب‌های زمانی نادرست یا موارد ناقص، فیلترهای خود را به طور دائمی اعمال کنید.

توصیه‌های فیلتر ( فیلترها Disco )
زمانی که تنظیمات فیلتر را برای یک مجموعه داده جدید باز می‌کنید، دیسکو به شما پیشنهاداتی برای فیلترهایی که ممکن است برای لاگ شما مفید باشند، می‌دهد، مانند (۴) در شکل ۳. این پیشنهادات مربوط به مجموعه داده شما هستند. بنابراین، اگر تنظیمات فیلتر را برای یک مجموعه داده دیگر باز کنید، احتمالاً پیشنهادات متفاوتی را خواهید دید.

به عنوان مثال، در شکل ۳ پیشنهادات فیلتر برای فرآیند خدمات بازپرداخت نشان داده شده است. دیسکو فیلتر تنوع را توصیه می‌کند زیرا تنوع بالایی در رفتار وجود دارد که می‌تواند منجر به نقشه‌های فرآیند بزرگ و پیچیده شود (تمرکز بر روی متغیرهای اصلی می‌تواند به ساده‌تر شدن فرآیند کمک کند). علاوه بر این، فیلتر انتهاها پیشنهاد شده است، زیرا در فرآیند انتهاهای مختلفی وجود دارد (به دلیل موارد ناقص) و تمرکز بر روی انتهاهای مورد انتظار به نمایش رفتار کلی فرآیند کمک خواهد کرد. در نهایت، فیلتر عملکرد توصیه شده است، زیرا موارد دارای زمان‌های تردد بسیار متفاوت هستند (تمرکز بر روی موارد سریع یا موارد با مدت زمان بلند می‌تواند به درک تفاوت‌ها کمک کند).

برای یک مجموعه داده دیگر، ممکن است برای مثال پیشنهاد داده شود که از فیلتر چارچوب زمانی استفاده کنید زیرا دیسکو تشخیص داده است که برخی از برچسب‌های زمانی در آینده قرار دارند که معمولاً به مشکل کیفیت داده اشاره دارد.

فیلترهای توصیه شده به عنوان یک نقطه شروع مناسب است. توضیحاتی که با پیشنهاد همراه است را بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید فیلتر را بررسی کنید. اگر می‌خواهید یکی از فیلترهای توصیه شده را اضافه کنید، دکمه اضافه کردن فیلتر را فشار دهید یا برای اضافه کردن همه آنها به طور همزمان دکمه اضافه کردن همه فیلترهای توصیه شده را فشار دهید.

 

با این حال، هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد که دیسکو تمامی فیلترهایی که برای شما مفید باشند را توصیه کند. این امکان وجود ندارد زیرا بسیاری از دانش مربوط به یک فرآیند فقط برای یک متخصص حوزه در دسترس است. علاوه بر این، فیلترها به عنوان یک راه برای ترجمه سوالات خاص فرآیند شما به پاسخ‌ها در تحلیل فرآیند شما عمل می‌کنند. محدود کردن خود به فیلترهای توصیه شده تنها یک اشتباه خواهد بود و شما از بسیاری از قابلیت‌های تحلیلی در پروژه فرآیند ماینینگ خود عقب خواهید ماند. ببینید چگونه می‌توانید از مجموعه کامل فیلترها در اضافه کردن فیلترها و مدیریت پشته فیلتر استفاده کنید.

در طول زمان، تجربه کار با فیلترها را به دست خواهید آورد. خواهید دانست که کدام فیلتر را می‌خواهید در هنگام استفاده از آن استفاده کنید. در دیسکو شش نوع مختلف فیلتر در دسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کار آنها به بخش‌های جداگانه مراجعه کنید:

 • – فیلتر چارچوب زمانی
  – فیلتر تنوع
  – فیلتر عملکرد
  – فیلتر انتهاها
  – فیلتر ویژگی
  – فیلتر پیرو.

خلاصه فیلتر
اگر می‌خواهید تنظیمات فیلتر فعلی خود را برای یک مجموعه داده بررسی کنید، همیشه می‌توانید بر روی نماد فیلتر در گوشه چپ پایین کلیک کنید تا پشته فیلتر کامل را مشاهده کنید، همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است. با این حال، گاهی اوقات فقط به یادآوری کمی از آنچه را دقیقاً مشاهده می‌کنید نیاز دارید. اینجاست که خلاصه فیلتر مفید است. ( فیلترها Disco )

وقتی بر روی نماد دورنمای فیلتر در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید (مانند شکل ۱۷)، می‌توانید خلاصه فیلتر برای مجموعه داده فعلی خود را مشاهده کنید.

شکل ۱۷: خلاصه فیلتر در دیسکو. ( فیلترها Disco )

یک پنجره کوچک ظاهر می‌شود و یک دید کلی، خوانا و مختصر درباره فیلترهایی که اعمال شده‌اند ارائه می‌دهد. اگر این همه چیزی بود که می‌خواستید بدانید، می‌توانید به سادگی بر روی جایی خارج از پنجره کلیک کنید تا آن را ناپدید کنید. اگر می‌خواهید نگاه دقیق‌تری داشته باشید، می‌توانید بر روی دکمه پیکربندی فیلترها در پایین خلاصه فیلتر کلیک کنید تا به تنظیمات فیلتر برسید.

می‌توانید خلاصه فیلتر را هم از دیدگاه پروژه و هم از هر سه دیدگاه تجزیه و تحلیل (نقشه، آمار، و موارد) فراخوانی کنید.

رسپی‌ها: ذخیره، اشتراک‌گذاری، و استفاده مجدد از ترکیب‌های فیلتر
زیرا فیلترها برای پاکسازی داده‌های شما و پاسخ به سوالات تحلیلی شما حیاتی هستند، اهمیت دارد که تنظیمات فیلتر خود را ذخیره، مستند، و مجدداً استفاده کنید.

تصور کنید، به عنوان مثال، که یک تجزیه و تحلیل انجام داده‌اید و سپس یک تغییر فرآیند انجام شده است تا مشکلات کشف شده را برطرف کند. اکنون دیتاست جدید را دریافت کرده‌اید و می‌خواهید تحلیل کنید که تغییر فرآیند به اندازه‌ی امیدوار بوده است یا خیر. البته، می‌توانید به صورت دستی همه فیلترهای تحلیل اولیه خود را بازسازی کنید، اما این زمان‌بر است و ممکن است به طور ناخواسته برخی اشتباهات را وارد کنید. بهتر است از قابلیت رسپی در دیسکو استفاده کنید تا تحلیل دقیقاً همان تحلیل را روی مجموعه داده جدیدتان ایجاد کنید.

در دیسکو، یک رسپی یک ترکیب از فیلترها (شامل ترتیب و تمام تنظیمات فیلترها) است. رسپی‌ها از تنظیمات فیلتر از طریق نماد کلاه آشپز در گوشه چپ پایین قابل دسترسی هستند. یکبار که بر روی نماد کلاه آشپز کلیک می‌کنید، پنجره رسپی ظاهر می‌شود، همانطور که در شکل ۱۸ نشان داده شده است.

 

شکل ۱۸: رسپی‌ها به شما اجازه می‌دهند ترکیب‌های فیلتر را ذخیره، به اشتراک بگذارید، و مجدداً استفاده کنید. ( فیلترها Disco )

پنجره رسپی شامل کنترل‌های اصلی زیر است:

دسته‌های رسپی (۱)
شما می‌توانید رسپی‌های خود را در پنج دسته مختلف بررسی کنید: فعلی، پروژه، تاریخچه، مورد علاقه‌ها، و تطبیق‌ها. دسته‌های رسپی زیر در دسترس هستند (بر روی تب مربوطه در بالای صفحه کلیک کنید تا بین آنها تغییر کنید):

– فعلی: در تب فعلی پنجره رسپی می‌توانید خلاصه‌ای از فیلترهایی که در حال حاضر در پشته فیلتر مجموعه داده‌تان وجود دارد را ببینید (مشاهده شده در شکل ۱۸). از اینجا، می‌توانید آنها را صادر کنید (برای مشاهده موارد صادر شده به Exporting Filter Settings مراجعه کنید) یا آنها را به عنوان نشان‌گذاری ذخیره کنید (برای مشاهده نحوه ذخیره تنظیمات فیلتر خود به Saving Your Filter Settings مراجعه کنید).
– پروژه: در تب پروژه، تمام ترکیب‌های فیلتری که به دیتاست‌های دیگر در فضای کاری شما اعمال شده‌اند را می‌بینید. می‌توانید از آنها استفاده کنید تا فیلترهایی را که پیش‌تر در یک دیتاست دیگر استفاده کرده‌اید، دوباره اعمال کنید (برای مشاهده استفاده مجدد از تنظیمات فیلتر از دیتاست‌های دیگر در پروژه خود، به اضافه کردن فیلتر مراجعه کنید).
– تاریخچه: تب تاریخچه شما بیست ترکیب فیلتر آخری را که در دیسکو اعمال کرده‌اید نشان می‌دهد. این می‌تواند مفید باشد اگر فقط می‌خواهید یک ترکیب فیلتر استفاده شده پیشین را ببینید یا اگر به طور ناخواسته تنظیمات فیلتر یک دیتاست را حذف یا تغییر داده‌اید (برای مشاهده استفاده از تاریخچه رسپی برای نجات فیلترهای حذف شده یا تغییر یافته به Using the Recipe History مراجعه کنید).
– مورد علاقه‌ها: تب مورد علاقه‌ها حاوی تمام ترکیب‌های فیلتری است که برای استفاده بعدی “نشان‌گذاری” شده‌اند (برای مشاهده نحوه ذخیره تنظیمات فیلتر خود به Saving Your Filter Settings مراجعه کنید). برای استفاده از یکی از فیلترهای ذخیره شده در یک دیتاست جدید، کافی است آن را انتخاب کرده و دکمه اعمال را فشار دهید.
– تطبیق‌ها: هر رسپی در دیسکو دارای امتیاز ستاره‌ای بین ۰ و ۵ ستاره است. امتیاز ستاره نشان می‌دهد که رسپی چقدر برای دیتاست فعلی شما قابل اجرا است. تب تطبیق‌ها به شما تمام رسپی‌ها را از تب‌های پروژه، تاریخچه، و مورد علاقه‌ها که سه یا بیشتر ستاره دارند نشان می‌دهد.
دکمه مورد علاقه (۲)
برای نشان‌گذاری و ذخیره یک ترکیب فیلتر در کامپیوتر خود، می‌توانید از دکمه مورد علاقه استفاده کنید. به سادگی روی نماد مورد علاقه کلیک کرده و رسپی انتخابی کنونی به لیست مورد علاقه‌های شما اضافه می‌شود. اینطوری می‌توانید بعداً به آن دسترسی پیدا کرده و آن را برای استفاده مجدد در هر زمان به کار ببرید. برای مشاهده نحوه نگهداری نشان‌گذاری تنظیمات فیلتر خود با استفاده از رسپی‌های مورد علاقه، به Saving Your Filter Settings مراجعه کنید.
دکمه صادر کردن (۳)
برای ذخیره و نگهداری یک ترکیب فیلتر خارج از دیسکو (یا به اشتراک گذاری آن با یک همکار)، می‌توانید بر روی دکمه صادر کردن کلیک کنید. این یک پنجره دیالوگ فایل را باز می‌کند و به شما اجازه می‌دهد مکانی را که فایل .recipe باید ذخیره شود انتخاب کنید. فایل .recipe یک فایل بر پایه XML است که حاوی تمام جزئیات تنظیمات فیلتر شما است. می‌توانید آن را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از دکمه بارگیری – به Exporting Filter Settings – ببینید (۵) در شکل ۱۸، یا روی هر کامپیوتر دیگری.
دکمه اعمال (۴)
برای اعمال یک رسپی انتخاب شده بر روی دیتاست فعلی خود، به سادگی دکمه اعمال را فشار دهید. فیلترها در پشته فیلتر

شما ظاهر می‌شوند و می‌توانید بررسی کنید که آیا تنظیمات فیلتر هنوز برای دیتاست جدید شما درست هستند یا خیر. به عنوان مثال، ممکن است فعالیت‌های اضافی در دیتای جدید وجود داشته باشد که هنوز در تنظیمات فیلتر شما گنجانده نشده‌اند اما باید باشند. پس از بررسی تنظیمات فیلتر، می‌توانید دکمه اعمال فیلتر یا دکمه کپی و فیلتر را فشار دهید تا بر اساس این رسپی دیتاست را فیلتر کنید.
دکمه بارگیری (۵)
دکمه بارگیری به شما اجازه می‌دهد یک فایل .recipe که پیش‌تر صادر شده است را وارد کنید (به Exporting Filter Settings مراجعه کنید). این می‌تواند یک رسپی است که خودتان ذخیره کرده‌اید، یا یک رسپی است که از یک همکار دریافت کرده‌اید.
دکمه خروج (۶)
برای بستن پنجره رسپی، می‌توانید یا بر روی دکمه x کوچک در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. به طور جایگزین، می‌توانید هر کجای خارج از پنجره رسپی کلیک کنید تا آن را ناپدید کنید.
حالا بیایید به بررسی برخی از سناریوهای معمول استفاده از رسپی‌ها بپردازیم.

Saving Your Filter Settings
یکی از سناریوهای معمول این است که می‌خواهید به صراحت یک ترکیب فیلتر را برای استفاده بعدی ذخیره کنید. می‌توانید به تب فعلی در پنجره رسپی بروید تا خلاصه‌ای از فیلترهایی که در حال حاضر در پشته فیلتر داده‌تان وجود دارد را ببینید (مشاهده شده در شکل ۱۹). ( فیلترها Disco )

 

 

شکل19 :تب فعلی به شما یک خلاصه از فیلترهای موجود برای مجموعه داده کنونی شما نشان می‌دهد. سپس می‌توانید ترکیب فیلتر را صادر یا ذخیره کنید به عنوان مورد علاقه.

برای ذخیره این ترکیب فیلتر، می‌توانید از دکمه صادر کردن استفاده کنید تا یک فایل .recipe را ذخیره کرده و بعداً آن را بارگذاری کنید (برای مشاهده Exporting Filter Settings مراجعه کنید). با این حال، اگر می‌خواهید ترکیب فیلتر را فقط برای خود ذخیره کنید، بهتر است از دکمه مورد علاقه استفاده کنید، زیرا این کار سریع‌تر است.

شما می‌توانید به تمام رسپی‌های ذخیره شده خود دسترسی پیدا کنید با تغییر به تب مورد علاقه (مشاهده شکل ۲۰). در آنجا، همچنین می‌توانید بر روی نام رسپی کلیک کرده و آن را تغییر دهید. این به شما کمک می‌کند تا به رسپی ذخیره شده نامی مفید بدهید (نام پیش‌فرض نام کنونی مجموعه داده شما است). می‌توانید روی نماد Unfavorite کلیک کنید تا نشان‌گذاری را که یک رسپی خاص دیگر نیازی به آن ندارید، لغو کنید.

 

شکل 20: تب مورد علاقه به شما تمام رسپی‌هایی را نشان می‌دهد که به عنوان مورد علاقه ذخیره شده‌اند (در پروژه‌های مختلف کاربرد دارد).

رسپی‌های مورد علاقه شما در تنظیمات دیسکو شما ذخیره می‌شوند. این به این معنی است که آنها در طول چندین جلسه تجزیه و تحلیل مختلف، و در پروژه‌های مختلف پایدار باقی می‌مانند. با این حال، اگر از دیسکو روی چند کامپیوتر استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که هر نصب دیسکو فقط رسپی‌های خود را نگه می‌دارد. برای همگام‌سازی آنها، یا جابجایی رسپی‌ها بین کامپیوترها، همیشه می‌توانید از قابلیت‌های صادر کردن و بارگذاری استفاده کنید (مشاهده Exporting Filter Settings).

استفاده مجدد از تنظیمات فیلتر از دیتاست‌های دیگر در پروژه شما
سناریوی دیگری که رایج است این است که یک مجموعه داده تازه دریافت کرده‌اید و می‌خواهید یک تجزیه و تحلیل را که قبلاً انجام داده‌اید را تکرار کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بر اساس تجزیه و تحلیل اولیه‌تان تغییری در فرآیند اعمال شده است و اکنون می‌خواهید بررسی کنید که آیا تغییر به اندازه پیش‌بینی موثر بوده است یا خیر. یا شما یک استخراج داده جدید دریافت کرده‌اید که امیدواراً مشکلات کیفیت داده را که در نسخه قبلی کشف کرده‌اید، رفع کند. در هر صورت، شما دوست دارید برخی از تحلیل‌های خاص را که قبلاً بر روی یک نسخه قدیمی‌تر از این مجموعه داده انجام داده‌اید، تکرار کنید.

هنگامی که مجموعه داده را وارد کرده و به رسپی‌ها می‌روید، لیست فیلترها برای مجموعه داده کنونی هنوز خالی است (مشاهده شکل ۲۱).

 

( فیلترها Disco )

( فیلترها Disco )

شکل 21: تب فعلی خالی است اگر هنوز هیچ فیلتری را به مجموعه داده خود اضافه نکرده‌اید. فیلترها Disco

سپس می‌توانید یک ترکیب فیلتر ذخیره‌شده را از تب مورد علاقه‌های خود انتخاب و آن را اعمال کنید. با این حال، شما حتی نیازی ندارید که یک رسپی را به عنوان مورد علاقه ذخیره کرده باشید. احتمالاً مجموعه داده‌های فیلتر شده از تجزیه و تحلیل‌های قبلی خود هنوز در فضای کاری شما وجود دارد، بنابراین شما می‌توانید به سادگی از این ترکیب‌های فیلتر از دیتاست‌های دیگر در پروژه خود استفاده کنید. برای انجام این کار، می‌توانید به تب پروژه تغییر دهید که در شکل ۲۲ نشان داده شده است.

شکل 22:تب پروژه به شما تمام مجموعه‌های داده در پروژه کنونی شما که یک یا چندین فیلتر اعمال شده‌اند را نشان می‌دهد. به سادگی ترکیب فیلتری را که می‌خواهید مجدداً استفاده کنید انتخاب کنید و آن را به مجموعه داده جدید خود اعمال کنید. ( فیلترها Disco )

برای کمک به شما برای به سرعت پیدا کردن مجموعه داده‌ای که به دنبال آن هستید، دیسکو از یک امتیاز با ستاره از ۰ تا ۵ استفاده می‌کند که نشان می‌دهد تا چه حد رسپی‌های شما در پروژه با مجموعه داده کنونی شما مطابقت دارند. به عنوان مثال، اگر مجموعه داده بر اساس فعالیت‌هایی فیلتر شده باشد که حتی در مجموعه داده کنونی شما وجود ندارند، دیسکو برای این رسپی یک امتیاز با ستاره کم نشان می‌دهد. این به ویژه مفید است اگر شما با مجموعه‌های داده مختلف کار کرده‌اید و به شما این امکان را می‌دهد که بر روی رسپی‌هایی که بیشترین ارتباط با مجموعه داده جدید شما را دارند، تمرکز کنید.

با انتخاب رسپی که می‌خواهید مجدداً استفاده کنید، به سادگی دکمه اعمال را فشار داده و ترکیب فیلتر را به مجموعه داده کنونی خود اضافه کنید. پس از اعمال یک رسپی، همچنان می‌توانید فیلترها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که به روشی که می‌خواهید پیکربندی شده‌اند (مشاهده شکل ۲۳). حتماً تنظیمات فیلتر را بررسی کنید، زیرا مجموعه داده جدید شما ممکن است متفاوت باشد و به عنوان مثال، حاوی فعالیت‌های اضافی باشد که در نسخه قبلی وجود نداشته‌اند.

فیلترها در نرم افزار Disco

فیلترها در نرم افزار Disco

شکل 23: پس از اضافه کردن فیلترها به مجموعه داده خود، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات فیلتر را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که برای مجموعه داده جدید شما صحیح است.

سپس می‌توانید آنها را مستقیماً اعمال کنید (فیلتر اعمال) یا نتیجه فیلتر را به عنوان یک مجموعه داده جدید ذخیره کنید (کپی و فیلتر).

استفاده از تاریخچه رسپی برای نجات فیلترهای حذف شده یا تغییر یافته – فیلترها Disco

علاوه بر استفاده مجدد از رسپی‌ها از تب مورد علاقه‌های خود یا از تب پروژه، همچنین می‌توانید لیستی از ۲۰ ترکیب فیلتر آخرین اعمال شده را در تب تاریخچه ببینید (مشاهده شکل ۲۴).

 

فیلترها در نرم افزار Disco

فیلترها در نرم افزار Disco

شکل 24: تب تاریخچه ۲۰ ترکیب آخرین فیلتر اعمال شده را به شما نشان می‌دهد. ( فیلترها Disco )

همچنین رسپی‌های نشان داده شده در تب تاریخچه (و همچنین در تب مورد علاقه) از امتیاز با ستاره استفاده می‌کنند تا به شما کمک کنند تا به سرعت ترکیب‌های فیلتر مرتبط با مجموعه داده خود را پیدا کنید.

رسپی‌های تاریخچه به ویژه مفید هستند اگر به طور ناخواسته یک مجموعه داده را حذف کرده یا به طور تصادفی تنظیمات فیلتر را تغییر داده‌اید و اکنون می‌خواهید آن را بازیابی کنید. به سادگی ترکیب فیلتری را که از دست داده‌اید پیدا کرده و با فشار دادن دکمه اعمال آن را به مجموعه داده جاری خود اعمال کنید.

“من یک سیاهه خالی دریافت می‌کنم: چه باید بکنم؟”
گاهی اوقات، یک سیاهه خالی (مشاهده شکل ۱۱) به شما می‌گوید که پاسخ به سوالی که پرسیده‌اید “خیر” است. به عنوان مثال، اگر یک فیلتر ایجاد کنید تا تمام مواردی را که در این ماه تکمیل شده‌اند و بیش از ۳۰ روز طول کشیده‌اند (برای پیگیری با مشتریان و ارائه‌ی یک هدیه برای جبران خدمات کند و کندهای خود را ارضا کند) را پیدا کنید، و نتیجه خالی است، این به این معنی است که چنین مواردی در مجموعه داده شما وجود ندارد.

به ویژه اگر مجموعه داده خود را برای نقض یک قانون تطابق (مانند جدایی وظایف یا اصل چهار چشم) تست کرده‌اید، این واقعاً یک نتیجه خوب است، زیرا فرآیند شما آن قانون را نقض نکرده است.

با این حال، گاهی اوقات ممکن است یک سیاهه خالی دریافت کنید و ندانید چه اتفاقی افتاده است. شما نتیجهٔ متفاوتی را انتظار دارید و می‌دانید که در پیکربندی فیلترهای خود اشتباه کرده‌اید.

برای پیدا کردن اشتباه، توصیه می‌کنیم مشکل را با نگاه کردن به پشته فیلتر به مرحله‌ای زیر بررسی کنید:

فیلتر ترکیبی که نتیجهٔ “هیچ موردی از فیلتر شما عبور نکرده‌اند” را به شما می‌دهد را به عنوان یک رسپی مورد علاقه ذخیره کنید (مشاهده Saving Your Filter Settings). می‌توانید آن را “تست فیلترها” یا چیزی شبیه به این بنامید تا به یاد داشته باشید که چرا آن را ذخیره می‌کنید.
سپس، یک کپی از مجموعه داده جاری خود برای تست مشکل بسازید (مشاهده Copying Data Sets اگر هنوز نمی‌دانید چگونه یک مجموعه داده را کپی کنید). دوباره، می‌توانید به کپی نامی مانند “تست” بدهید، تا بدانید که بعداً می‌توانید آن را حذف کنید.
روی مجموعه داده تست، ترکیب فیلتر را از رسپی مورد علاقه ذخیره شده خود اعمال کرده و همهٔ فیلترها را به جز یکی را برای آزمایش در عزلیت نگه دارید (فقط یکی که در حال آزمایش آن هستید را نگه دارید). فیلتر را اعمال کنید و بررسی کنید که آیا نتیجه مورد انتظار را به شما می‌دهد. نگاهی به نمایه‌های مختلف مجموعه داده (نقشه فرآیند، آمار، نمای موارد) بیندازید تا تأثیر این فیلتر را بر روی مجموعه داده خود بررسی کنید. اگر همه چیز به نظر خوب بیاید، به تنظیمات فیلتر خود برگردید، دوباره رسپی مورد علاقهٔ ذخیره شده را اعمال کنید و فیلتر دوم را به تنهایی تست کنید. با انجام اینگونه از فیلترهای جداگانه در پشته فیلتر خود، یکی یکی، احتمالاً متوجه مشکل خواهید شد.
اگر هر یک از فیلترها در عزل به عنوان انتظار کار می‌کند، وقت آن است که به ترکیب فیلترهای خود نگاه کنید: با اضافه کردن فقط اولین و دومین فیلتر از لیست فیلتر خود شروع کنید. آیا این ترکیب تا کنون نتیجه مورد انتظار را به شما داده است؟ اگر بله، فیلتر سوم را اضافه و اعمال کرده و مجموعه داده نتیجه را دوباره در نمای مختلف بررسی کنید. ادامه دهید تا فیلتری را پیدا کنید که به شما خروجی مورد انتظار را نمی‌دهد.
اگر پس از پیدا کردن فیلتر مشکل‌دار، هنوز نمی‌توانید ببینید چرا فیلتر نتیجهٔ مورد انتظار را نمی‌دهد، یک کپی از مجموعه داده تست خود را با اعمال همهٔ فیلترها قبل از این فیلتر مشکل‌دار با استفاده از کپی و فیلتر سازگار و با فعال کردن گزینهٔ “فیلترها را به صورت دائمی اعمال کنید” (مشاهده Configuring Filters Based on the Outcome of Previous Filters) بسازید. به کپی نامی مانند “آزمایش فیلتر X” بدهید تا به یاد داشته باشید که برای چه ایجاد کپی کرده‌اید. حالا فقط فیلتر مشکل‌دار خود را به مجموعه داده جدید “آزمایش فیلتر X” اضافه کنید. تنظیمات فیلتر را بررسی کنید. آ

یا پس از اعمال فیلترهای قبلی به طور دائمی، هیچ تغییری در تنظیمات فیلتر انجام نشده است؟ اگر مطمئن نیستید که فیلتر چه کاری انجام می‌دهد، به دفترچه راهنمای مربوطه (مشاهده Filtering) مراجعه کنید.
“چرا پیش نمایش از % موارد پس از اعمال فیلتر متفاوت است؟”
دو دلیل وجود دارد که نشانگر پوشش در تنظیمات فیلتر عملکرد (یا فیلتر واریانس) ممکن است نتیجهٔ متفاوتی از درصد مواردی که پس از اعمال فیلتر می‌بینید، به شما بدهد:

نشانگر پوشش در تنظیمات فیلتر به شما یک تخمین از درصد مواردی که توسط انتخاب شما پوشش داده شده‌اند را نشان می‌دهد. هدف این است که به شما کمک کند تا بررسی کنید چندین مورد را قبل از فیلتر کردن مجموعه داده خود فیلتر کرده‌اید. با این حال، درصد دقیق فقط با واقعیت فیلتر کردن مجموعه داده شما تعیین می‌شود (در نظر داشته باشید که در زمان پیکربندی تنظیمات فیلتر شما، هیچ فیلتر کردن واقعی انجام نمی‌شود – مشاهده Adding Filters and Managing the Filter Stack و Applying Filters).
در اکثر موارد، تخمین به طور قابل توجهی دقیق است. دیسکو مجموعه داده شما را به بخش‌ها تقسیم می‌کند و بر اساس دانه‌های آبی که توسط انتخاب شما پوشش داده شده‌اند، تخمین را ایجاد می‌کند. با این حال، گاهی اوقات ممکن است یک مجموعه داده با توزیعی داشته باشید که تغییرات کوچک در مرزهای انتخابی شما بر روی پوشش موارد مورد انتظار بزرگی داشته باشد.

به عنوان مثال، نمونه مرکز تماسی را در شکل ۲۵ ببینید. شکل هیستوگرام مدت موردنظر نشان می‌دهد که موارد زیادی وجود دارد که بسیار سریع هستند (تا حدود ۱۲ ساعت) و سپس یک دم دیگر از موارد کندتر وجود دارد. ( فیلترها Disco )

 

فیلترها در نرم افزار Disco

فیلترها در نرم افزار Disco

شکل 25: نشانگر پوشش، درصد موارد را بر اساس ستون‌های آبی که توسط انتخاب شما پوشش داده شده‌اند، تخمین می‌زند. ( فیلترها Disco )

اکنون، زمانی که مرز پایینی انتخاب را به همهٔ موارد بین ۱ ساعت و ۱۲ ساعت تغییر می‌دهیم، تخمین نشانگر پوشش تغییر نمی‌کند (۷۳٪)، زیرا تخمین همچنان بر اساس همان ستون آبی بسیار بلند در هیستوگرام است (شکل ۲۶ را ببینید).

فیلترها در نرم افزار Disco

فیلترها در نرم افزار Disco

شکل 26: زمانی که مرز پایینی یا بالایی فیلتر را تغییر می‌دهید، اما یک انتخاب متفاوت از ستون‌ها در هیستوگرام را فعال نمی‌کنید، تخمین همچنان همان است. فیلترها Disco

با این حال، یکبار فیلتر را اعمال کنیم متوجه می‌شویم که تنها ۳٪ از موارد بین ۱ ساعت و ۱۲ ساعت طول کشیده است (شکل ۲۷ را ببینید).

شکل 27: تنها پس از فیلتر کردن می‌توان واقعیت پوشش را مشاهده کرد (در اینجا ۳٪ از موارد بین ۱ ساعت و ۱۲ ساعت طول کشید) :  علت این است که ۷۰٪ از موارد در واقع کمتر از ۱ ساعت طول کشیده‌اند (شکل ۲۸ را ببینید). تخمین برای هر دو فیلتر (کمتر از ۱ ساعت و بین ۱ و ۱۲ ساعت) ۷۳٪ بود، زیرا بر اساس دانه کامل (بین ۰ و ۱۲ ساعت) در هیستوگرام محاسبه شده بود. ( فیلترها Disco )

فیلترها Disco

فیلترها Disco

شکل 28: تنها پس از فیلتر کردن می‌توان واقعیت پوشش را مشاهده کرد (در اینجا ۷۰٪ از موارد کمتر از ۱ ساعت طول کشید). ( فیلترها Disco )

این مثال نشان می‌دهد که اگر مرزهای فیلتر عملکرد خود را نه در مرز بلکه در وسط یک دانه بزرگ در نمودار مرجع قرار دهید، ممکن است تفاوت‌هایی بین تخمین و پوشش واقعی فیلتر وجود داشته باشد.

اگر دو عدد متفاوت دریافت کنید، همیشه به نشانگر درصد مواردی که پس از فیلتر کردن نشان داده می‌شود، مراجعه کنید.

یک دلیل دیگر برای تفاوت در درصدها ممکن است وجود داشته باشد که دارای فیلترهای دیگری در پشته فیلتر شما قبل از فیلتر عملکرد باشد. برای یادگیری نحوهٔ همگرایی نمای فیلترهای خود با نتیجهٔ فیلترهای قبلی، به Configuring Filters Based on the Outcome of Previous Filters مراجعه کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *