در حالی که نمای نقشه (راهنمای تجزیه و تحلیل نقشه‌های فرآیند را ببینید) به شما درکی از جریان واقعی فرآیند می‌دهد، نمای تجزیه و تحلیل آمار کلی اضافی و معیارهای دقیق عملکرد در مورد فرآیند شما را فراهم می‌کند.

برای ورود به نمای آماری، به سادگی با تغییر به تب آمار (همانند شکل 1) اقدام کنید.

تصویر 1: نمای آماری در دیسکو.

بسته به نمای آماری که در سمت چپ انتخاب کرده‌اید (4-7)، حوزه‌های اطلاعات زیر نشان داده می‌شوند:

اطلاعات کلی (1)
اطلاعات کلیدی دربارهٔ نمای آماری انتخابی. به عنوان مثال، برای آمارهای جهانی که در شکل 1 نشان داده شده‌اند، می‌توانید ببینید چه تعداد رویداد و مورد در مجموعه داده شما وجود دارد، چند فعالیت مختلف وجود دارد، مدت زمان میانگین و میانه مورد چهاری چیست و چه بازه زمانی در لاگ پوشش داده شده است.

نمودارهای عملکرد (2)
تعدادی از نمودارهای پیش‌تولید شده، معیارهای عملکرد مرتبط برای نمای آماری فعلی را به تصویر می‌کشند. می‌توانید نمودارها را به عنوان شرح داده شده در “صدور چارت‌ها و جداول” صدور کنید.

اطلاعات دقیق (3)
در قسمت پایین صفحه، آمارهای دقیق به صورت یک جدول نشان داده شده است. هر جدول در دیسکو می‌تواند به صورت یک پرونده CSV صدور شود تا اطلاعات با استفاده از ابزارهای دیگر مانند اکسل یا Minitab فرآیند شوند. به “صدور چارت‌ها و جداول” مراجعه کنید تا یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.

آمارها به دسته‌بندی‌های زیر تقسیم شده‌اند:

آمارهای جهانی (4)
آمارهای مربوط به کل مجموعه داده (راهنمای آمارهای جهانی)، موارد فردی (راهنمای آمارهای مورد) و واریانت‌ها (راهنمای آمارهای واریانت).

آمارهای فعالیت (5)
آمارهای مربوط به مراحل مختلف فرآیند در مجموعه داده شما (راهنمای آمارهای فعالیت).

آمارهای منابع (6)
آمارهای مربوط به افراد یا واحدهای سازمانی در مجموعه داده شما (راهنمای آمارهای منابع).

آمارهای ویژگی (7)
آمارهای مربوط به همهٔ ویژگی‌های اضافی (راهنمای آمارهای ویژگی).

سرانجام، مانند هرکدام از سه نمای تجزیه و تحلیل (نقشه، آمار، موارد)، شما از زیر صفحهٔ خود دسترسی به عملکردهای زیر دارید:

فیلتر کردن (8)
کنترل‌های فیلتر لاگ برای مجموعه داده فعلی از هر یک از نماهای تجزیه و تحلیل قابل دسترسی هستند. فیلترها واقعاً مهم‌اند تا در بخش‌های خاصی از فرآیند خود حفر کنید و تجزیه و تحلیل خود را متمرکز کنید. برای اطلاعات دقیق در مورد نحوهٔ کار کرد فیلترها در دیسکو به “فصل فیلتر کردن” مراجعه کنید.

کپی، حذف و صدور مجموعه داده (9)
مجموعه داده‌ها می‌توانند مستقیماً از نماهای تجزیه و تحلیل فعلی کپی (راهنمای کپی کردن مجموعه داده) و حذف (راهنمای حذف کردن مجموعه داده) شوند. نقشه‌های فرآیند و مجموعه داده‌ها می‌توانند از طریق این دکمهٔ صدور در گوشه پایین سمت راست صفحه صدور شوند. موارد، واریانت‌ها، آمارها و چارت‌ ها می‌توانند مستقیماً از نمای آماری از طریق راست‌کلیک صدور شوند. در فصل “صدور” یک مرور جامع در مورد تمام توابع صدور دیسکو وجود دارد.

 

آمارهای جهانی

در ناحیهٔ بالا و سمت راست صفحه، چندین آمار خلاصه نمایش داده می‌شود؛ به شکل (1) در تصویر 1 مراجعه کنید. این اعداد خلاصه عبارتند از:

1. رویدادها: تعداد کل رویدادها در مجموعه داده. این را می‌توانید به عنوان تعداد ردیف‌ها در پرونده CSV خود که وارد شده است فکر کنید.
2. موارد: تعداد کل نمونه‌های فرآیند در مجموعه داده. این تعداد شناسه‌های مورد مختلف در پرونده شماست (برای اطلاعات بیشتر در مورد شناسه‌های مورد به “حداقل نیازها برای یک لاگ رویداد” مراجعه کنید).
3. فعالیت‌ها: تعداد کل فعالیت‌های مختلف در مجموعه داده (برای اطلاعات بیشتر در مورد نام‌های فعالیت به “حداقل نیازها برای یک لاگ رویداد” مراجعه کنید).
4. ویژگی‌ها: تعداد کل ویژگی‌ها (تعداد ستون‌هایی که شما در زمان وارد کردن به عنوان “سایر” پیکربندی کرده‌اید – همچنین تنظیمات پیکربندی واردات را ببینید).
5. مدت زمان میانه مورد: میانه مدت زمان تمامی موارد در مجموعه داده شما (برای توضیح تفاوت میان مدت و میانگین به “معیارهای عملکرد” مراجعه کنید).
6. مدت زمان میانگین مورد: میانگین مدت زمان تمامی موارد در مجموعه داده شما (برای توضیح تفاوت میانگین و میان مدت به “معیارهای عملکرد” مراجعه کنید).
7. شروع و پایان: بازه زمانی که توسط مجموعه داده‌های شما پوشش داده می‌شود (از زمان زودترین زمان نشان داده شده تا آخرین زمان مشاهده شده).

می‌توانید نموداری که در سمت چپ نمایش داده می‌شود را تغییر دهید – به (2) در تصویر 1 مراجعه کنید – با انتخاب یک معیار از فهرست. بیشتر این معیارها می‌توانند همچنین برای فیلتر کردن مجموعه داده خود با فیلتر عملکرد استفاده شوند، جایی که همان نمودارها برای راهنمایی در پیکربندی شما استفاده می‌شوند.

معیارهای زیر در نماهای چارت تجزیه و تحلیل آمار جهانی موجود هستند:

تصویر 2: رویدادها در طول زمان.

رویدادها در طول زمان

خط زمان لاگ بر روی محور افقی نمایانگر بازه‌ی کل زمانی پوشش داده شده توسط لاگ شما است (از زمان زودترین زمان نشان داده شده تا آخرین زمان مشاهده شده). سپس معیار رویدادها در طول زمان سطح فعالیت در فرآیند شما را با نمایش تعداد فعالیت‌های انجام شده در فرآیند بر روی محور عمودی نشان می‌دهد. می‌توانید با موس خود روی نمودار حرکت کنید تا نقاط داده مختلف را بررسی کنید همانند شکل 2.

در بسیاری از فرآیندها، چارت رویدادها در طول زمان می‌تواند الگوهای فصلی یا هفتگی را به شما نشان دهد. به عنوان مثال، ممکن است شاهد افزایش ناگهانی فعالیت در روزهای هفته و کاهش فعالیت در آخر هفته باشید. یا ممکن است ببینید که فعالیت بیشتری در فرآیند در برخی اوقات از سال اتفاق می‌افتد.

تصویر 3: موارد فعال در طول زمان.

موارد فعال در طول زمان

معیار موارد فعال در طول زمان نشانگر توسعه تعداد مواردی است که به طور همزمان در طول بازه‌زمانی مجموعه داده شما در حال انجام هستند. هنگامی که موارد جدید شروع می‌شوند، مقدار روی محور عمودی افزایش می‌یابد. هنگامی که موارد به اتمام می‌رسند، سطح موارد فعال کاهش می‌یابد.

در بسیاری از فرآیندها، نمودار موارد فعال در طول زمان می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات در حجم کاری را درک کنید. به عنوان مثال، ممکن است ببینید که تعداد مواردی که در فرآیند وجود دارند برای مدتی افزایش می‌یابد و بعداً حجم کارکرد دوباره کاهش پیدا می‌کند (هم از طریق اعمال منابع اضافی یا به دلیل نوسانات خارجی در حجم کاری).

توجه داشته باشید که برای هر مجموعه داده تعداد موارد در سیستم به طور طبیعی با صفر شروع و پایان می‌یابد و به همین دلیل نمودار همیشه به سمت بالا در ابتدا حرکت خواهد کرد و به سمت پایین نزدیک به پایان خط زمانی افت خواهد کرد. این به این معنا نیست که چیز خاصی را نشان می‌دهد و به سادگی به دلیل این است که دیسکو اطلاعاتی از “وضعیت فعلی” فرآیند شما قبل از شروع مجموعه داده ندارد. مشابه بسیاری از مطالعات شبیه‌سازی، شما باید سطوح حجم کاری فرآیند خود را در حالتی که این دوره “آماده‌سازی” و “سرد‌شدن” را با توجه به تعداد سیستم‌های فعال در سیستم نادیده بگیرید.

همچنین به یاد داشته باشید که در حالی که معیار موارد فعال در طول زمان موارد فعال را به عنوان مواردی که شروع شده اما هنوز به پایان نرسیده‌اند می‌شناسد، دیسکو اطلاعاتی از آنچه ما در جهان کاوی فرآیند “موارد ناقص” می‌نامیم ندارد. به سادگی اولین رویداد در هر مورد را به عنوان لحظه شروع می‌پذیرد و آخرین رویداد در هر مورد را به عنوان لحظه پایان می‌پذیرد. اگر نمی‌خواهید موارد ناقص را در این نمایش ببینید، باید از فیلتر نقاط پایانی استفاده کنید. اگر می‌خواهید موارد باز را به گونه‌ای درآورید که دیسکو تا آخر بفهمد که موارد ناقص تا آخر باز (و در حال اجرا) هستند، به این راهنمای “چگونه موارد باز را با کاوش فرآیند تجزیه و تحلیل کنید” مراجعه کنید [1].

این نمودار به عنوان زمینه در نمایش موارد (مراجعه به “تحلیل موارد”) استفاده می‌شود، جایی که به عنوان یک مرجع تصویری نسبت به زمانی که مورد انتخاب شده فعال بوده است نمایش داده می‌شود. نمودار موارد فعال در طول زمان همچنین در دیدگاه زمانی فیلتر به عنوان زمینه نمایش استفاده می‌شود.

 

تصویر 4: نمودار پارتو نشان دهنده تعداد تجمعی موارد تا کنون توسط گزینه‌ها.

تصویر 5: هیستوگرام نمایش تعداد موارد برای هر گزینه.

واریانت‌های موارد
به علاوه‌ی دید کلی خلاصه از گزینه‌ها که در پایین دیدگاه آمارهای جهانی نمایش داده شده است (مراجعه به “آمارهای واریانت”)، این نمودار به شما نمایشی بصری از توزیع واریانت‌ها در میان موارد می‌دهد.

دو دیدگاه جایگزین برای بررسی نمودار واریانت موارد وجود دارد:

در شکل 4 می‌توانید نمودار پارتو را ببینید که نمای پیش‌فرض است. واریانت‌ها از پرتراکم‌ترین‌ها در سمت چپ محور افقی تا کمترین‌ها در سمت راست ردیف شده‌اند. هنگامی که با موس خود روی نمودار حرکت می‌کنید، حباب‌های نمایش داده شده به شما تعداد مواردی را نشان می‌دهند که الگوی دنباله فعالیت واریانت فعلی را دارند و درصد کل موارد مجموعه داده شما را که در حال حاضر توسط تمام واریانت‌ها از چپ تا این نقطه پوشش داده شده‌اند. به عنوان مثال، در شکل 5 می‌توانید ببینید که 40 واریانت پرتراکم ترین تقریباً 90٪ از موارد را پوشش می‌دهند و اینکه واریانت 40 به خصوص توسط 2 مورد دنبال می‌شود.
هنگامی که روی نمودار نماد مربوطه در گوشه راست بالای نمودار کلیک می‌کنید (دیداری که در شکل 5 با چراغ قرمز مشخص شده است)، نمایی از هیستوگرام عادی نشان داده می‌شود. در نمای هیستوگرام، فراوانی‌های واریانت به صورت ساده از کم‌فراوان‌ترین تا پرفراوان‌ترین نمایش داده شده‌اند همانند شکل 5 که دوباره الگوی فعالیت واریانت 40 به ویژه توسط 2 مورد دنبال می‌شود.
نمودارهای واریانت موارد می‌تواند به شما درک بهتری از نحوه توزیع واریانت‌های شما بدهد. در دیدگاه موارد (مراجعه به “تحلیل موارد”) می‌توانید ببینید چند واریانت در مجموع وجود دارد و می‌توانید واریانت‌ها را با بررسی مثال‌های موردی برای هر یک از آن‌ها بررسی کنید. با این حال، چندتا از واریانت‌های شما 80٪ فرآیند شما را پوشش می‌دهند؟ آیا چند واریانت بسیار حاکم و سپس یک دم‌طول طولانی از موارد یکتا وجود دارد؟ فرآیندهای مختلف شکل‌های توزیع واریانت مختلف دارند و شما می‌توانید از این اطلاعات برای درک میزان تنوع استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واریانت‌ها به مراجعه به “آمارهای واریانت” و “بررسی واریانت‌ها” مراجعه کنید.

 

تصویر 6: رویدادها در هر مورد.

معیار رویدادها در هر مورد نشان‌دهنده توزیع تعداد رویدادهایی است که در هر مورد رخ می‌دهد. محور افقی از حداقل تعداد رویدادهایی که در سمت چپ دیده شده‌اند، به حداکثر تعداد فعالیت در سمت راست کشیده می‌شود. در محور عمودی تعداد رویدادها در هر مورد نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال، در شکل 6 می‌توانید ببینید که به طور کلی 80 مورد هرکدام 17 فعالیت در فرآیند انجام داده‌اند. این 17 فعالیت ممکن است به ترتیب‌های مختلف انجام شده باشند، ممکن است فعالیت‌های مختلفی باشند یا همه فعالیت‌ها یکسان باشند. بنابراین، معیار رویدادها در هر مورد به شما احساس کلی از تعداد مراحلی که در فرآیند برای هر مورد انجام شده است، می‌دهد.

در بسیاری از فرآیندها، تعداد مراحل می‌تواند به عنوان یک جایگزین برای میزان تلاش صرف شده استفاده شود. به عنوان مثال، اگر به یک فرآیند مدیریت حوادث در یک میز خدمات فناوری اطلاعات فکر کنید: هر رویداد – هر مرحله – متناظر با زمانی است که یک کارمند بر روی یک بلیت حادثه کار کرده، آن را ارسال کرده یا وضعیت آن را تغییر داده است. ناکارآیی‌هایی مانند کار دوباره و رفت‌وآمدهای پرده‌نوردی در فرآیند نیز با تعداد بیشتر مراحل نمایان می‌شوند. ابتکارات بهبود فرآیند برای این نوع فرآیندها معمولاً هدف کاهش تعداد مراحلی است که برای کامل کردن فرآیند نیاز است تا هزینه‌ها را کاهش دهد.

دیسکو همچنین تعداد رویدادها را برای هر واریانت و مورد در دیدگاه موارد محاسبه می‌کند (مراجعه به “تحلیل موارد”) و آن‌ها را در آمار مورد (مراجعه به “آمار مورد”) و آمار واریانت (مراجعه به “آمار واریانت”) نمایش می‌دهد. علاوه بر این، فیلتر عملکرد می‌تواند برای تمرکز بر تجزیه و تحلیل موارد طولانی یا کوتاه بر اساس معیار رویدادها در هر مورد استفاده شود.

 

تصویر 7: مدت زمان مورد.

معیار مدت زمان مورد نشان‌دهنده زمان عبور فرآیند از ابتدا (شروع اولین فعالیت) تا انتها (اتمام آخرین فعالیت) است. به عنوان مثال، در شکل 7 می‌توانید مشاهده کنید که تعدادی از موارد کوتاه وجود دارند و سپس، به سمت راست، تعداد کمی از موارد بسیار طولانی وجود دارند (آن‌هایی که با موش نشان داده شده‌اند، 84 روز و 13 ساعت طول کشید).

مدت زمان میانگین و مدت زمان میانه تمام موارد نشان‌داده شده در این هیستوگرام در آمار خلاصه – مراجعه به (1) در شکل 1 – سمت راست نمایش داده شده است.

برای بسیاری از فرآیندها، مدت زمان مورد به عنوان یک معیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که فرآیند به کل چه مدت نیاز داشته است تا تکمیل شود. به عنوان مثال، اگر یک فرآیند مرتبط با مشتری وقت زیادی بگیرد، ممکن است به تجربه ناپسندی برای مشتری منجر شود. اگر سطوح خدمات قراردادی برآورده نشوند، ممکن است عواقب مالی یا حقوقی داشته باشد.

در دیسکو دوباره به یاد داشته باشید که نمی‌تواند بداند کدام موارد ناتمام هستند به معنای اینکه هنوز به اتمام نرسیده‌اند. مدت زمان مورد برای یک مورد ناتمام به عنوان زمان بین اولین و آخرین رویداد در مورد اندازه‌گیری می‌شود. اگر نمی‌خواهید موارد ناتمام را در این دیدگاه ببینید، باید از فیلتر نقاط انتهایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید موارد باز را در یک روشی که به دیسکو امکان تشخیص این موارد باز (و در حال انجام) تا آخرین لحظه را می‌دهد، به نمایش بگذارید، به این راهنما “چگونه موارد باز را با استفاده از تحلیل فرآیند معین کنیم” [1] مراجعه کنید.

می‌توانید از فیلتر عملکرد برای تمرکز بر روی موارد سریع یا کند یا بر روی مواردی که با یک هدف سطح خدمات خاص برای فرآیند شما مطابقت دارند استفاده کنید. اگر می‌خواهید توزیع زمانی که فقط از یک فعالیت خاص در فرآیند به فعالیت دیگری می‌رسد را ببینید به جای فرآیند کامل، می‌توانید از فیلتر نقاط انتهایی در حالت تریم استفاده کنید.

تصویر 8: بهره‌وری مورد.

معیار بهره‌وری مورد (فقط در صورت داشتن برچسب‌های زمانی شروع و پایان برای فعالیت‌های شما موجود است)
معیار بهره‌وری مورد به شما احساس می‌دهد که چه مقدار از زمان فرآیند شما برای انجام فعالیت‌ها (زمان فعال) نسبت به کل مدت زمان مورد صرف فرآیند شده است. اگر بهره‌وری مورد 1.0 (100%) باشد، به این معنی است که همه زمان به صورت فعال برای انجام فعالیت‌ها صرف شده است (این به سادگی درست است اگر تنها یک فعالیت یک بار انجام شده باشد).

در بسیاری از فرآیندها، بهره‌وری مورد کم است زیرا اغلب زمان‌های انتظار (همچنین به آنها زمان‌های بیکاری هم گفته می‌شود) بین فعالیت‌ها بسیار بیشتر است از زمانی که برای واقعاً انجام یک فعالیت در فرآیند صرف می‌شود. به عنوان مثال، در نمودار بهره‌وری مورد در تصویر 8، بالاترین بهره‌وری مورد که در فرآیند به دست آمده بود 41.2% بود.

بهره‌وری مورد تنها زمانی می‌تواند محاسبه شود که دیتاست شما برای هر فعالیت شروع و پایان داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می‌توان چندین برچسب زمانی را در دیسکو وارد کرد به مراجعه به “اضافه کردن چندین ستون برچسب زمانی” مراجعه کنید.

تصویر 9: مدت زمان متوسط هر فعالیت.

مدت زمان متوسط فعالیت (تنها در صورت داشتن برچسب‌های زمانی شروع و پایان برای فعالیت‌های شما موجود است)
مدت زمان متوسط فعالیت نشان می‌دهد چه مقدار زمان—به طور میانگین—برای هر فعالیت در هر مورد صرف شده است.

به عنوان مثال، در تصویر 9 مدت زمان اجرای میانگین فعالیت حدود 19 دقیقه برای 44 مورد در دیتاست بود.

مدت زمان متوسط فعالیت تنها زمانی می‌تواند محاسبه شود که دیتاست شما برای هر فعالیت شروع و پایان داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می‌توان چندین برچسب زمانی را در دیسکو وارد کرد به مراجعه به “اضافه کردن چندین ستون برچسب زمانی” مراجعه کنید.

تصویر 10: میانگین زمان انتظار.

میانگین زمان انتظار (تنها در صورت داشتن برچسب‌های زمانی شروع و پایان برای فعالیت‌های شما موجود است)
میانگین زمان انتظار نشان‌دهنده میانگین زمانی است که بین دو فعالیت (پس از اتمام یک فعالیت و پیش از شروع فعالیت بعدی) به‌صورت غیرفعال صرف شده است.

به عنوان مثال، در تصویر 10 یک مورد بود که—به طور میانگین—44 روز بدون اجرای هیچ فعالیتی در فرآیند گذرانده شد.

میانگین زمان انتظار تنها زمانی می‌تواند محاسبه شود که دیتاست شما برای هر فعالیت شروع و پایان داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می‌توان چندین برچسب زمانی را در دیسکو وارد کرد به مراجعه به “اضافه کردن چندین ستون برچسب زمانی” مراجعه کنید.

آمار مورد
در بخش پایین اطلاعات کلی، لیست تمام موارد موجود در دیتاست شما را مشاهده می‌کنید، به عنوان مثال (3) در تصویر 1.

برای هر مورد، می‌توانید تعداد رویدادها، واریانت آن‌ها، زمان نخستین، زمان آخرین و مدت زمان را مشاهده کنید، همانطور که در تصویر 11 نشان داده شده است. می‌توانید جدول را با کلیک بر روی هدر ستونی که می‌خواهید بر اساس آن مرتب کنید. به عنوان مثال، در تصویر 11، آمار موردها بر اساس مدت زمان مورد صرف برای هر مورد مرتب شده است و طولانی‌ترین مورد در ابتدای جدول نمایش داده شده است (108 روز و 7 ساعت). هنگامی که دوباره بر روی هدر همان ستون کلیک می‌کنید، جدول به صورت معکوس مرتب می‌شود.

 

شکل ۱۱: فهرستی از تمام موارد با تعداد رویدادها، نوع متغیر، زمان شروع و پایان، و مدت زمان آن‌ها.

شما می‌توانید از طریق لیست موارد حرکت کرده و جدول را بر اساس ابعاد مختلف مرتب کنید تا یک دید کلی به دست آورید. زمانی که در جدول جایی راست‌کلیک می‌کنید، گزینه‌های اضافی زیر را دریافت می‌کنید (راهنمای تصویر ۱۲ را مشاهده کنید).

 

 

شکل ۱۲: زمانی که بر روی جدول آمار موارد کلیک راست می‌کنید، می‌توانید انتخاب کنید که یک مورد خاص را بازرسی کنید، برای مورد در ردیف فعلی فیلتر کنید، محتوای سلول را به کلیپ‌بورد خود کپی کنید یا کل جدول آمار موارد را صدور کنید.

نمایش جزئیات مورد (1)
برای بازرسی تاریخچه کامل یک مورد، می‌توانید گزینه “نمایش جزئیات مورد” را انتخاب کنید. این روش عالی است برای بررسی موارد حادثه‌ای و یا اطمینان از عدم وجود مشکل کیفیت داده. به عنوان مثال، در شکل ۱۲ موارد را بر اساس تعداد گام مرتب کرده‌ایم. می‌توانیم ببینیم که مورد ۲۰ مدت زمان قابل توجهی کمتر دارد (تنها ۱۱ روز و ۲۲ ساعت) نسبت به موارد دیگری که تعداد گام‌های بسیاری داشتند. برای بررسی دلیل این اختلاف و شاید یادگیری از این مورد برای ترویج آن به عنوان یک شیوه عملکرد برتر، می‌خواهیم به این مورد به صورت دقیق‌تر نگاه کنیم. گزینه “نمایش جزئیات مورد” شما را مستقیماً به مورد در ردیفی که روی آن کلیک کرده‌اید در نمای موارد می‌آورد (همچنین به اختصارها و جستجوها برای جستجو و بازرسی می‌پردازد).

فیلتر برای مورد (2)
به جای بازرسی تنها یک مورد، می‌توانید از میانبر “فیلتر برای مورد” استفاده کنید تا مجموعه داده خود را فیلتر کنید و تنها این یک مورد را نگه دارید. این کار مفید است، به عنوان مثال، اگر می‌خواهید نقشه فرآیند (و آمار باقیمانده) را فقط برای این یک مورد ببینید. برای کسب اطلاعات بیشتر به “فیلتر کردن موارد، نوع‌ها، فعالیت‌ها، منابع و خصوصیات” مراجعه کنید.

کپی به کلیپ‌بورد (3)
گاهی اوقات فقط می‌خواهید محتوای یک سلول خاص را به کلیپ‌بورد خود کپی کنید تا بتوانید آن را در برنامه دیگری خارج از Disco الصاق کنید. به عنوان مثال، می‌توانید شناسه مورد را از جدول آمار موارد کپی کرده و آن را در سیستم عملیاتی خود برای جستجوی اطلاعات دقیقتر در مورد یک مورد خاص الصاق کنید. گزینه کپی از طریق کلیک راست برای همه جداول در Disco در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر به “کپی کردن مقادیر و نتایج به کلیپ‌بورد” مراجعه کنید.

صدور آمار موارد (4)
تمام جدول آمار موارد به عنوان یک فایل CSV صدور می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید فایل صادرشده را در اکسل باز کرده و چند نمودار سفارشی ایجاد کنید، یا می‌توانید آن را در یک ابزار آماری وارد کنید تا تحلیل‌های اضافی با آن انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر به “صدور موارد” مراجعه کنید.

برای اجازه به ناپدید شدن این گزینه‌های اضافی، می‌توانید به راحتی با کلیک کردن جایی در جدول با دکمه چپ موس خود، آن را انجام دهید.

آمار نوع
به عنوان یک جایگزین، می‌توانید به نمایش نوع‌ها بپردازید که در شکل ۱۳ نشان داده شده است. یک نوع در Disco یک دنباله خاص از فعالیت‌ها است و ممکن است چندین مورد وجود داشته باشد که همان دنباله را از طریق فرآیند دنبال می‌کنند (همچنین به بازرسی انواع نگاه کنید). در آمار نوع، به یک نگاه متوجه می‌شوید که چندین مورد هر نوع را دنبال کرده‌اند، چند رویداد تشکیل دنباله را دارند و مدت زمان میانه و میانگین برای تمام مواردی که این نوع را دنبال می‌کنند چیست.

مانند آمار موارد (ببینید آمار موارد) یا هر جدول آمار دیگری در Disco، می‌توانید آمار نوع را با کلیک بر روی سرتیتر ستونی که می‌خواهید مرتب کنید. به عنوان مثال، نوع‌ها در شکل ۱۳ بر اساس فراوانی آن‌ها مرتب شده‌اند.

شکل ۱۳: فهرستی از تمام انواع با فراوانی آن‌ها، تعداد رویدادها، و مدت زمان میانه و میانگین.

آمار نوع به شما دیدی از انواعتان از یک دید اجمالی می‌دهد. شما می‌توانید جدول را بر اساس ابعاد مختلف مرتب کنید تا یک دید کلی به دست آورید. زمانی که در جدول جایی راست‌کلیک می‌کنید، گزینه‌های اضافی زیر را دریافت می‌کنید (راهنمای تصویر ۱۴ را مشاهده کنید).

 

شکل ۱۴: زمانی که بر روی جدول آمار انواع کلیک راست می‌کنید، می‌توانید انتخاب کنید که یک نوع خاص را بازرسی کنید، برای نوع در ردیف فعلی فیلتر کنید، محتوای سلول را به کلیپ‌بورد خود کپی کنید یا کل جدول آمار انواع را صدور کنید.

نمایش جزئیات نوع (1)
برای بازرسی مثال‌های این نوع، می‌توانید گزینه “نمایش جزئیات نوع” را انتخاب کنید. به عنوان مثال، در شکل ۱۴ ما انواع را بر اساس تعداد مواردی که این انواع را دنبال می‌کنند مرتب کرده‌ایم تا به انواع مهمتر تمرکز کنیم. در میان ده انواع پرتکرار، می‌توانیم ببینیم که نوع ۱۰ دارای مدت زمان میانه و میانگین بسیار بلندتری است (به ترتیب ۴۷ و ۴۸ روز) نسبت به سایر انواع در لیست دهگانه است. برای بررسی دلیل تأخیر ممکن، می‌خواهیم به بررسی موارد نمونه این نوع به صورت دقیق‌تر بپردازیم. گزینه “نمایش جزئیات نوع” شما را مستقیماً به نوع در نمای موارد می‌آورد (همچنین به اختصارها و جستجوها برای جستجو و بازرسی می‌پردازد).

فیلتر برای نوع (2)
به جای بازرسی تنها موارد نمونه برای یک نوع، می‌توانید از میانبر “فیلتر برای نوع” استفاده کنید تا مجموعه داده خود را فیلتر کنید و تنها این یک نوع را نگه دارید. این کار مفید است، به عنوان مثال، اگر می‌خواهید نقشه فرآیند (و آمار باقیمانده) را فقط برای مواردی که این یک نوع را دنبال می‌کنند ببینید. برای اطلاعات بیشتر به “فیلتر کردن موارد، نوع‌ها، فعالیت‌ها، منابع و خصوصیات” مراجعه کنید.

کپی به کلیپ‌بورد (3)
گاهی اوقات فقط می‌خواهید محتوای یک سلول خاص را به کلیپ‌بورد خود کپی کنید تا بتوانید آن را در برنامه دیگری خارج از Disco الصاق کنید. گزینه کپی از طریق کلیک راست برای همه جداول در Disco در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر به “کپی کردن مقادیر و نتایج به کلیپ‌بورد” مراجعه کنید.

صدور آمار انواع (4)
تمام جدول آمار انواع به عنوان یک فایل CSV صدور می‌شود. فایل صادرشده نه تنها حاوی خلاصه انواع است که در Disco مشاهده می‌کنید بلکه خود انواع، شامل تمام مراحلی که دنباله هر نوع را تشکیل می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر به “صدور انواع” مراجعه کنید.

برای اجازه به ناپدید شدن این گزینه‌های اضافی، می‌توانید به راحتی با کلیک کردن جایی در جدول با دکمه چپ موس خود، آن را انجام دهید.

آمار فعالیت
دومین دید آماری، آمار فعالیت است که در تصویر ۱ (5) نشان داده شده است. این دیدگاه شامل شاخص‌های عملکرد در مورد فعالیت‌های فرآیند شماست.

بسته به پیکربندی واردات شما، ممکن است فعالیت از چندین ستون تشکیل شده باشد. به عنوان مثال، در مثال مرکز تماس در تصویر ۱۵، نام فعالیت از ستون عملیات و از ستون موقعیت نماینده ترکیب شده است تا فعالیت‌هایی که در پشتیبانی سطح اول و با تخصص‌های دفتر پشتیبانی انجام می‌شوند را تمییز دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ترکیب چندین ستون فعالیت به مواردی که چنین کارهایی را انجام می‌دهند مراجعه کنید.

شکل ۱۵: آمار فعالیت در Disco.

در تجزیه و تحلیل آمار (مشاهده شکل ۱۵) اطلاعات زیر در دسترس است:

نوع آمار (1)
همانند آمار جهانی (مشاهده آمار مرور)، تعدادی معیار مختلف برای نمایش در دید نمودار در دسترس است:

تکرار چهقدر هر فعالیت در مجموعه داده رخ داده است. این همان معیاری است که همچنین به عنوان معیار تکرار مطلق در نقشه فرآیند شما در دسترس است (مشاهده معیارهای تکرار)، اما اینجا شما دید چارت مرتب شده همه فعالیت‌ها را دارید. اگر برای فعالیت در مجموعه داده شما برچسب‌های شروع و پایان وجود نداشته باشد، این تنها چارتی است که نمایش داده می‌شود. برای یادگیری چگونگی اضافه کردن چندین ستون زمان‌نگاری به فعالیت‌ها به مواردی که چنین کارهایی انجام می‌دهند مراجعه کنید.

مدت زمان میانه (تنها در صورتی که برای فعالیت‌های شما برچسب‌های شروع و پایان وجود داشته باشد) زمان میانه بین شروع و پایان هر فعالیت. این همان معیاری است که همچنین به عنوان معیار مدت زمان میانه در نقشه فرآیند شما در دسترس است (مشاهده معیارهای عملکرد)، اما اینجا شما دید چارت مرتب شده همه فعالیت‌ها را دارید.

مدت زمان میانگین (تنها در صورتی که برای فعالیت‌های شما برچسب‌های شروع و پایان وجود داشته باشد) میانگین زمان بین شروع و پایان هر فعالیت. این همان معیاری است که همچنین به عنوان معیار مدت زمان میانگین در نقشه فرآیند شما در دسترس است (مشاهده معیارهای عملکرد)، اما اینجا شما دید چارت مرتب شده همه فعالیت‌ها را دارید.

دامنه مدت زمان (تنها در صورتی که برای فعالیت‌های شما برچسب‌های شروع و پایان وجود داشته باشد) دامنه زمانی بین کمترین زمان اجرا مشاهده شده و بیشترین زمان اجرا برای هر فعالیت. با نشان دادن اینکه چقدر تفاوت بین سریع‌ترین و کندترین اجراهای هر فعالیت بوده است، می‌توانید ببینید که آیا زمان‌های اجرا همگن یا ناهمگن هستند.

مدت زمان کل (تنها در صورتی که برای فعالیت‌های شما برچسب‌های شروع و پایان وجود داشته باشد) مجموع تمام اجراها برای هر فعالیت. این همان معیاری است که همچنین به عنوان معیار مدت زمان کل در نقشه فرآیند شما در دسترس است (مشاهده معیارهای عملکرد). این به شما نشان می‌دهد که در چه فعالیتی—در دید تجمعی—بیشترین زمان فعال بوده است.

نمای پارتو یا عادی (2)
همه چارت‌ها می‌توانند به عنوان یک چارت پارتو یا به عنوان یک هیستوگرام عادی نمایش داده شوند.

در تصویر ۱۵ شما چارت پارتو برای فراوانی‌های فعالیت‌ها مشاهده می‌کنید که مانند برخی از چارت‌های آمار جهانی (مشاهده آمار مرور) خط زردی نمایش داده شده است که مجموع تجمعی نسبی

(چقدر از ۱۰۰٪) برای ارزش‌های زیر آن را نشان می‌دهد. برای تغییر به نمای هیستوگرام، می‌توانید نماد مربوط را در گوشه بالا و سمت راست چارت (2) فشار دهید.

به عنوان مثال، تصویر ۱۶ نمای هیستوگرام جایگزین برای همان فراوانی‌های فعالیت که در تصویر ۱۵ نمایش داده شده است را نشان می‌دهد.

شکل ۱۶: نمای هیستوگرام نمودار.

آمار خلاصه (3)
در ناحیه اطلاعات مرور، آمارهای زیر نمایش داده می‌شوند:

فعالیت‌ها: تعداد فعالیت‌های مختلف.
حداقل تکرار: چهقدر کم‌ترین فعالیت کم‌ترین تکرار را داشته است.
تکرار میانه: میانگین تکرار هر فعالیت.
تکرار میانگین: میانگین تکرار هر فعالیت.
حداکثر تکرار: چهقدر بیشترین فعالیت بیشترین تکرار را داشته است.
انحراف معیار تکرار: انحراف معیار برای تکرار فعالیت‌ها.

آمارهای مقادیر (4)
در نمای جزئیات جدول، یک لیست از تمام فعالیت‌ها به ترتیب تکرار مطلق و نسبی آن‌ها را مشاهده می‌کنید. اگر برچسب‌های شروع و پایان برای فعالیت در مجموعه داده شما وجود دارد (برای یادگیری بیشتر در مورد اینکه چگونه می‌توان چندین برچسب زمانی را در Disco وارد کرد به “شامل کردن چندین ستون برچسب زمانی” مراجعه کنید)، زمان میانه، مدت زمان میانگین و دامنه مدت زمان برای هر فعالیت نیز نمایش داده می‌شود.

می‌توانید جدول را بر اساس ستون دیگری مرتب کنید با کلیک بر روی سرتیتر آن. به عنوان مثال، گاهی اوقات می‌خواهید آمار فعالیت‌ها را بر اساس نام فعالیت یا مدت زمان آن مرتب کنید. با کلیک دوباره بر روی سرتیتر ستون، جدول آمار به صورت معکوس مرتب می‌شود. می‌توانید ببینید که جدول بر اساس کدام ستون در حال حاضر مرتب شده است از طریق مثلث کوچکی که به سمت چپ عنوان ستون نشان داده می‌شود.

سرانجام، می‌توانید به یک دید جدید تغییر یابید که تنها آن فعالیت‌هایی را مشاهده کنید که به عنوان اولین یا آخرین فعالیت در یک مورد رخ داده‌اند. این کار زمانی مفید است که می‌خواهید بررسی کنید آیا موارد ناقصی در مجموعه داده شما وجود دارد: اغلب تنها تعدادی از فعالیت‌های شروع و پایان معتبر در یک فرآیند وجود دارد، و سایر موارد یا قبل از شروع دوره استخراج داده شده‌اند یا هنگام استخراج داده هنوز به پایان نرسیده‌اند.

فیلتر انتهاها می‌تواند برای تمیز کردن داده‌های شما از موارد ناقص استفاده شود.

آمار فعالیت شما را از یک دیدگاه اجمالی بالاپایی به شما می‌دهد. می‌توانید جدول را بر اساس ابعاد مختلف مرتب کنید تا یک دید کلی به دست آورید. زمانی که در جدول جایی راست‌کلیک می‌کنید، گزینه‌های اضافی زیر را دریافت می‌کنید (راهنمای تصویر ۱۷ را ببینید).

شکل ۱۷: هنگامی که راست‌کلیک می‌کنید، می‌توانید گزینه‌های اضافی زیر را انتخاب کنید

فیلتر برای فعالیت (1)
اگر می‌خواهید مجموعه داده خود را برای تمام مواردی که یک فعالیت خاص دارند، فیلتر کنید، می‌توانید از گزینه «فیلتر برای فعالیت» استفاده کنید. به این ترتیب، شما تنها نقشه فرآیند و آمار باقی‌مانده را برای مواردی که این مرحله فرآیند را انجام می‌دهند، مشاهده خواهید کرد. برای اطلاعات بیشتر به «فیلتر کردن موارد، نوع‌ها، فعالیت‌ها، منابع و صفات» مراجعه کنید.

فیلتر برای نوع‌ها (2)
برای بررسی نمونه‌هایی که این فعالیت را دارند، می‌توانید گزینه «جستجوی فعالیت» را انتخاب کنید. به عنوان مثال، در تصویر ۱۷ متوجه شدیم که شش بار تماس خروجی از تخصص‌های دفتر پشتیبانی انجام شده است. به طور عمومی، تماس‌های خروجی باید توسط تماس اصلی در پشتیبانی سطح اول صورت گیرد، مطابق با قوانین تجاری برای این فرآیند. برای بررسی اینکه آیا دلیل خاصی برای مستثنی کردن از این قانون وجود داشته یا نه، می‌خواهیم نمونه‌هایی از این نوع را با جزئیات بیشتر مشاهده کنیم. گزینه «جستجوی فعالیت» شما را مستقیماً به نمای موردی با تمام موارد می‌برد که این فعالیت در آنجا رخ داده است (همچنین به جستجو و میانبرهای بازرسی مراجعه کنید).

کپی به کلیپ‌بورد (3)
گاهی اوقات ممکن است فقط محتوای یک سلول خاص را به کلیپ‌بورد کپی کنید، جایی که می‌توانید آن را در یک برنامه دیگر خارج از Disco جا به جا کنید. گزینه «کپی» از طریق راست‌کلیک برای همه جداول در Disco در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر به «کپی کردن ارزش‌ها و نتایج به کلیپ‌بورد» مراجعه کنید.

صدور آمار نوع (4)
کل جدول آمار فعالیت می‌تواند به عنوان یک فایل CSV صادر شود. برای اطلاعات بیشتر به «صدور چارت‌ها و جداول» مراجعه کنید.

برای اختفای این گزینه‌های اضافی می‌توانید به راحتی جایی در جدول با دکمه چپ ماوس خود کلیک کنید.

تجزیه و تحلیل آمار منابع

نمای آمار منابع، (6) در شکل ۱، به همان شکلی که نمای آمار فعالیت ساخته شده است، اما به شما اطلاعاتی در مورد آنچه را که شما را به عنوان یک منبع در هنگام وارد کردن پیکربندی نمایش داده می‌شود (برای جزئیات در مورد نمودارها، آمار مرور و نمای جدول به «آمار فعالیت» مراجعه کنید).

به عنوان مثال، در تصویر ۱۸ می‌توانید ببینید که ۴۸ نفر مختلف در فرآیند مرکز تماس کار می‌کنند. برای جزئیات در مورد چارت‌ها، آمار مرور و نمای جدول به «آمار فعالیت» مراجعه کنید.

شکل ۱۸: آمار منابع در Disco.

توجه داشته باشید که تنها می‌توانید از ستون‌های فعالیت، شناسه مورد، و منبع برای ترکیب اطلاعات از چند ستون در مجموعه داده‌های خود استفاده کنید. اگر چندین ویژگی داده‌ای دارید که می‌خواهید آن‌ها را به ترکیب تجزیه و تحلیل کنید، نوع واردات منبع می‌تواند به عنوان یک راه برای ترکیب آن‌ها بدون تأثیر بر نقشه فرآیند مورد استفاده قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر به “ترکیب چندین ستون شناسه مورد، فعالیت، یا منبع” مراجعه کنید.

سرانجام، حتی اگر برچسب‌های شروع و پایان برای فعالیت‌های خود در مجموعه داده وجود داشته باشد، آمار مدت زمان فقط برای فیلدهای فعالیت و منبع محاسبه می‌شود. ویژگی‌های معمولی (برای اطلاعات بیشتر به “آمار ویژگی” مراجعه کنید) تنها با معیارهای تکراری در نمای آمار نشان داده می‌شوند. بنابراین، اگر ویژگی‌های خاص داده‌ای دارید که نیاز به محاسبه این آمارهای مدت زمان دارید، می‌توانید از نوع واردات منبع برای این ویژگی‌ها استفاده کنید.

آمار ویژگی
هر ستونی که در هنگام وارد کردن در Disco درج کرده‌اید، اما به عنوان یک ستون Case، Activity، Resource یا Timestamp (بلکه به عنوان “سایر” پیکربندی شده است – برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات وارد کردن به “تنظیمات پیکربندی واردات” مراجعه کنید) مشخص نشده است، به عنوان یک ویژگی جداگانه در اینجا در نمای آمار (7) در شکل ۱، جای خواهد گرفت.

این ویژگی‌های اضافی اغلب اطلاعات ارزشمندی در مورد فرآیند شما ارائه می‌دهند. ویژگی‌های معمول شامل انواع محصول در یک فرآیند پشتیبانی، ارزش یک خرید در یک فرآیند خرید، نوع مشکل در یک فرآیند مدیریت حادثه و غیره می‌باشند.

سپس آمار ویژگی شما تجزیه و تحلیل تکرارها برای مقادیر مختلف هرکدام از این ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد. به ویژه در ترکیب با فیلتر کاربردی می‌توانید از آنها به دو روش قدرتمند استفاده کنید:

استفاده از ویژگی‌ها برای جدا کردن فرآیندهای مختلف: گاهی اوقات، به واقعیت دارید انواع مختلف فرآیند دارید. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرآیند خدمات مشتری می‌تواند از طریق مرکز تماس یا از طریق یک فروشنده شروع شود، پردازش‌هایی که در این دو شرایط انجام می‌شود اغلب متفاوت است، ممکن است توافق‌نامه‌های سطح خدمات مختلف وجود داشته باشد، و بخش‌های مختلف از سازمان شما ممکن است مسئول آنها باشند. بنابراین، می‌خواهید آنها را به تنهایی تجزیه و تحلیل کنید.
این امر با یک ویژگی در مجموعه داده خود که کانال را نشان می‌دهد، به راحتی قابل انجام است. به سادگی از یک فیلتر ویژگی استفاده کنید تا ابتدا یک کپی از مجموعه داده خود را برای مقدار ویژگی مرکز تماس ایجاد کنید و سپس یک کپی دیگر برای مقدار ویژگی فروشنده. به عنوان نتیجه، دو مجموعه داده جداگانه خواهید داشت که می‌توانید آنها را مقایسه و به صورت مستقل از هم تجزیه و تحلیل کنید.
بررسی ویژگی‌ها پس از اعمال فیلتر: به عنوان پاسخ، مقادیر ویژگی می‌توانند به شما بازخورد دهند در مورد اینکه انواع موارد چه مشکلاتی پس از اعمال یک فیلتر دیگر، به عنوان مثال، فیلتر هدف‌مند به کارایی، دارند. به عنوان مثال، اگر یک فیلتر عملکردی را اعمال کرده‌اید تا تمرکز روی مواردی که به دلیل طولانی بودن زمان به اتمام رسیدن، به مشکل برخورده‌اند، با بررسی تکرارهای مقدار ویژگی پس از اعمال فیلتر، می‌توانید ببینید که برای کدام کانال‌ها، محصولات یا دسته‌های دیگر این مشکل بیشتر است.

شکل ۱۹: آمار ویژگی در Disco.

شکل ۱۹ نمایی از نمای آمار ویژگی برای ویژگی “موقعیت عامل” از نمونه مرکز تماس نشان می‌دهد که فقط دو مقدار دارد. “FL” نشان‌دهنده فرانتلاین است که نشان می‌دهد فعالیت در میز پشتیبانی سطح اول انجام شده است، و “BL” نشان‌دهنده بک‌آفیس یا اداره پشتیبانی سطح دوم است، که به ما می‌گوید فعالیت توسط یک متخصص بخش پشتیبانی سطح دوم انجام شده است. می‌توانید ببینید که تقریباً ۹۴٪ از فعالیت‌ها در پشتیبانی سطح اول (فرانتلاین) انجام شده و تقریباً ۶٪ در پشتیبانی سطح دوم (بک‌آفیس).

در واقع، در این موقعیت، ویژگی “موقعیت عامل” با ویژگی “عملیات” ترکیب شده است تا نام فعالیت را بسازد (همچنین به شکل ۱۵ مراجعه کنید). اگرچه “موقعیت عامل” در اینجا به عنوان بخشی از نام فعالیت استفاده می‌شود، آمار ویژگی هر یک از ستون‌های ترکیبی هنوز از طریق یک ستون ویژگی فردی در دسترس است. برای یادآوری اینکه ویژگی نیز به عنوان بخشی از فعالیت استفاده می‌شود، یک نماد پاکت کوچک در نماد حباب گفتگو جاسازی شده است. این کار به همان شکل انجام می‌شود اگر انتخاب کنید چندین ستون را برای تعیین منابع در فرآیند خود ترکیب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمانی که ترکیب چندین ستون فعالیت یا منبع مفید است و چگونه این کار انجام می‌شود، به “ترکیب چندین ستون شناسه مورد، فعالیت، یا منبع” مراجعه کنید.

مرتب سازی جداول
در سراسر نمای آمار، Disco جداولی با آمارهای مربوط به بعضی از جنبه‌های فرآیند شما فراهم می‌کند. شما می‌توانید این جداول را در مکان‌های زیر پیدا کنید:

– آمار Case
– آمار ویژگی
– آمار فعالیت
– آمار منبع
– آمار ویژگی

از آنجا که معمولاً مناسب است که این جداول را بر اساس بُعدی که برای شما بیشتر جالب است، مرتب کنید. به عنوان مثال، اگر زمان عبور برای فرآیند شما بسیار حیاتی است، احتمالاً می‌خواهید جدول آمار Case را بر اساس مدت زمان مورد نیاز برای مورد مورد نظرتان مرتب کنید.

شما می‌توانید این کار را با کلیک ساده روی سرتیتر ستونی که می‌خواهید جدول بر اساس آن مرتب شود، انجام دهید. اگر دوباره روی سرتیتر کلیک کنید، جدول به جهت معکوس مرتب می‌شود.

 

شکل ۲۰: هر جدول در Disco می‌تواند با کلیک روی سرتیتر ستونی که می‌خواهید بر اساس آن مرتب شود. اگر دوباره کلیک کنید، جدول به جهت معکوس مرتب می‌شود.

به عنوان مثال، در شکل ۲۰، جدول آمار Case بر اساس تعداد گام‌هایی که در هر مورد انجام شده، مرتب شده است.

مثلث کوچک در کنار عنوان سرتیتر نشان می‌دهد که جدول در حال حاضر بر اساس کدام ستون و به چه جهت مرتب شده است. اگر مثلث به سمت بالا نشان داده شود، ارقام بزرگتر در بالای جدول ظاهر می‌شوند. اگر مثلث به سمت پایین نشان داده شود، ارقام بزرگتر در پایین جدول ظاهر می‌شوند.

فیلتر کردن موارد، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها، منابع و ویژگی‌ها
شما می‌توانید موارد، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها، منابع و هر ویژگی دیگری را با افزودن دستی یک فیلتر ویژگی فیلتر کنید. با این حال، هنگام استفاده از میانبرهای فیلتر از نمای آمار، شما حتی سریعتر خواهید بود و فیلتر را مستقیماً از زمینه‌ای که در حال بازرسی فرآیند خود هستید، اضافه خواهید کرد.

فیلتر کردن موارد
به عنوان مثال، بگذارید بگوییم که ما در حال بازرسی فرآیند خرید بر اساس زمان عبور هستیم. جدول آمار Case را بر اساس ستون مدت زمان مرتب کرده‌ایم (همچنین به مرتب کردن جداول مراجعه کنید) و مشاهده می‌کنیم که یک مورد وجود دارد که ۱۰۸ روز و ۷ ساعت طول کشیده است. حالا می‌خواهیم مجموعه داده را فقط روی این مورد خاص تمرکز دهیم. برای انجام این کار، می‌توانید بر روی ردیف اول در جدول کلیک راست کرده و گزینه “Filter for case “655” را از منوی زمینه انتخاب کنید (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۱).

شکل ۲۱: بر روی ردیف موردی که می‌خواهید فیلتر کنید کلیک راست کرده و گزینه “Filter for case” را انتخاب کنید.

این عمل به طور خودکار یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده با مورد درست انتخاب شده اضافه خواهد کرد. شما می‌توانید فیلتر را مستقیماً به مجموعه داده فعلی اضافه کنید (با استفاده از دکمه اعمال فیلتر) یا یک کپی ایجاد کنید با استفاده از دکمه “Copy and filter” (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۲).

شکل ۲۲: یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده به صورت خودکار به پشته فیلتر شما اضافه خواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهید، اعمال فیلتر است.

هنگامی که فیلتر را اعمال می‌کنید، تنها مورد فیلتر شده در مجموعه داده شما باقی می‌ماند. نتیجه این است که اکنون تمام آمارها فقط برای این یک مورد قابل مشاهده است. علاوه بر این، اگر به حالت نمای نقشه (Map View) بروید، اکنون فقط نقشه فرآیند را برای این یک مورد خواهید دید. به عنوان مثال، پس از فیلتر کردن برای مورد 655 در فرآیند خرید، مشاهده می‌شود که چهار بار از مرحله “Amend Request for Quotation Requester” عبور کرده است (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۳).

شکل ۲۳: پس از اعمال فیلتر، آمارها و نقشه فرآیند فقط برای مورد فیلتر شده نشان داده می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر مورد شما تکراری نباشد و هیچ توازن زمانی نداشته باشد، نقشه فرآیند فقط یک دنباله ساده را نشان خواهد داد. فیلتر کردن موارد فردی ممکن است به ویژه برای موارد حدی و فرآیندهای پیچیده با توازن زمانی یا اصلاح مفید باشد. نگاه به مسیر یک مورد خاص ممکن است مفید باشد تا درک کنید چه اشتباهی رخ داده است. علاوه بر این، با بازپخش مورد در انیمیشن (نگاه کنید به Process Animation) می‌توانید آن را به زندگی بخشیده و بر اساس شواهد موجود در داده‌های خود یک داستان بسازید.

مواظب باشید که از بازرسی موارد فردی زیاد مشغول نشوید، زیرا ممکن است نمایانگر یا افترا باشند. با این حال، به ویژه زمانی که یک مشکل عمومی را در فرآیند خود شناسایی کرده‌اید، انتخاب موارد نمونه که این رفتار را نشان می‌دهند، می‌تواند یک ابزار ارتباطی مهم باشد برای توضیح یافتن یافته‌های خود.

فیلتر کردن واریانت‌ها
مشابه فیلتر کردن موارد، از جدول آمار واریانت‌ها می‌توانید مستقیماً برای یک واریانت خاص فیلتر کنید. به عنوان مثال، در شکل ۲۴ مشاهده کردیم که در میان ده واریانت پرتکرار، واریانت ۱۰ به طور قابل توجهی طولانی‌تر است (حدود ۴۷ روز به صورت میانگین و ۴۸ روز به صورت مدیان). برای تمرکز بر این واریانت در تجزیه و تحلیل خود، می‌توانیم بر روی این ردیف کلیک راست کرده و گزینه “Filter for “Variant 10” را از منوی زمینه انتخاب کنیم (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۴).

شکل ۲۴: بر روی ردیف واریانتی که می‌خواهید فیلتر کنید کلیک راست کرده و گزینه “Filter for variant” را انتخاب کنید.

این عمل به طور خودکار یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده با واریانت درست انتخاب شده اضافه خواهد کرد. شما می‌توانید فیلتر را مستقیماً به مجموعه داده فعلی اضافه کنید (با استفاده از دکمه اعمال فیلتر) یا یک کپی ایجاد کنید با استفاده از دکمه “Copy and filter” (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۵).

شکل ۲۵: یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده به صورت خودکار به پشته فیلتر شما اضافه خواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهید، اعمال فیلتر است.

هنگامی که فیلتر را اعمال می‌کنید، تنها موارد مربوط به واریانت فیلتر شده در مجموعه داده شما باقی می‌ماند. نتیجه این است که اکنون تمام آمارها فقط برای این یک مورد قابل مشاهده است. به عنوان مثال، می‌توانیم ببینیم که مدت زمان مورد‌های این واریانت از یکدیگر کاملاً متفاوت است (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۶).

شکل ۲۶: پس از اعمال فیلتر، آمارها فقط برای موارد در واریانت فیلتر شده نشان داده می‌شود.

علاوه بر این، اگر به حالت نمای نقشه (Map View) بروید، اکنون تنها نقشه فرآیند را برای موارد در این یک واریانت خواهید دید. به عنوان مثال، پس از فیلتر کردن برای واریانت ۱۰ در فرآیند خرید، مشاهده می‌شود که بزرگترین محدودیت برای این واریانت بین مرحله “Amend Request for Quotation Requester” و “Analyze Request for Quotation” است (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۷).

شکل ۲۷: هنگامی که به نمای نقشه فرآیند می‌روید، تنها نقشه فرآیند برای موارد در واریانت انتخاب شده نشان داده می‌شود.

فیلترینگ واریانت در بسیاری از موارد مفید است. گاهی اوقات، شما فقط می‌خواهید میانگین یا مدت زمان انتظار میان مراحل فرآیند برای یک نقشه فرآیند واحد و چیره به نمایش بیاورید. علاوه بر این، گاهی اوقات هم می‌تواند به عنوان یک اختصار برای سریع‌تر رسیدن به فیلتر واریانت و سپس گسترش انتخاب از این یک واریانت پیش‌تنظیم شده تا به چندین تا مورد بیشتر بر اساس واریانت‌هایی که نمایانگر فرآیند ایده‌آل هستند (پس آن‌ها “واریانت‌های خوب” هستند)، مناسب باشد.

اگر می‌خواهید نقشه فرآیند خود را بر اساس واریانت‌های پرتکرار ساده‌تر کنید، همچنین می‌توانید از فیلتر واریانس استفاده کنید.

فیلترینگ فعالیت‌ها
وقتی شما در حال بازرسی آمار فعالیت هستید، می‌توانید از یک اختصار برای فیلتر کردن مواردی که حاوی یک فعالیت خاص هستند، استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌بینیم که در فرآیند خرید، فعالیت “تسویه اختلاف با تامین‌کننده توسط عامل خرید” ۲۶ بار انجام شده است. برای تمرکز تحلیل خود فقط بر روی این موارد حاوی این فعالیت خاص، می‌توانید بر روی این ردیف کلیک راست کرده و گزینه “Filter for activity” را از منوی زمینه انتخاب کنید (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۸).

شکل ۲۸: بر روی ردیف فعالیتی که می‌خواهید فیلتر کنید کلیک راست کرده و گزینه “Filter for activity” را انتخاب کنید.

این کار به طور خودکار یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده با فعالیت درست و حالت فیلتر درست انتخاب شده اضافه خواهد کرد. شما می‌توانید یک کپی ایجاد کنید (با استفاده از دکمه “Copy and filter”) یا فیلتر را مستقیماً به مجموعه داده فعلی اضافه کنید با استفاده از دکمه “Apply filter” (نگاه کنید به تصویر در شکل ۲۹).

شکل ۲۹: یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده به صورت خودکار به مجموعه فیلتر شما اضافه می‌شود. تنها کاری که باید انجام دهید، اعمال فیلتر است.

هنگامی که ما نقشه فرآیند را برای مجموعه داده فیلتر شده بازرسی می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۴ مورد این گام اضافی را انجام می‌دهند (پس برخی از آن‌ها بیش از یک بار از این گام عبور می‌کنند). علاوه بر این، می‌توانیم ببینیم که در یکی از موارد هم مدیر مالی در اختلاف دخیل شده است (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۰).

شکل 30: پس از اعمال فیلتر، آمار فقط برای موارد در نوع فیلتر شده نشان داده خواهد شد.

این میانبر فیلتر فعالیت از دیدگاه آماری معادل میانبر فیلتر این فعالیت از نقشه فرآیند است (برای یادگیری چگونگی استفاده از میانبرهای فیلتر نقشه فرآیند، به چگونگی استفاده از میانبرهای فیلتر از نقشه فعالیت مراجعه کنید).

فیلتر کردن منابع
مشابه فعالیت‌ها، می‌توانید از یک میانبر استفاده کنید تا مواردی که حاوی فعالیت‌های انجام شده توسط یک منبع خاص هستند، را فیلتر کنید هنگام بازرسی آمار منابع.

به عنوان مثال، وقتی ما کارمندانی که در فرآیند خرید کار می‌کنند را بر اساس مدت زمان میانه فعالیت‌هایشان مرتب می‌کنیم (برای یادگیری چگونگی انجام این کار به مرتب‌سازی جداول مراجعه کنید)، می‌بینیم که فرانسیس اودل با مدت زمان میانه فقط چهار دقیقه، سریع‌ترین است. برای بیشتر یادگیری در مورد اینکه او چه کار درستی انجام می‌دهد، می‌خواهیم مجموعه داده خود را فقط روی موارد حاوی این منبع خاص متمرکز کنیم. برای انجام این کار، می‌توانید بر روی ردیف منبع مربوطه کلیک راست کرده و گزینه “Filter for resource” را انتخاب کنید (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۱).

شکل 31: بر روی ردیف منبعی که می‌خواهید فیلتر کنید، کلیک راست کنید و گزینه “Filter for resource” را انتخاب کنید.

این کار به طور خودکار یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده با منبع صحیح و حالت فیلتر صحیح اضافه خواهد کرد. می‌توانید یک کپی ایجاد کنید (با استفاده از دکمه “Copy and filter”) یا مستقیماً فیلتر را به مجموعه داده فعلی اضافه کنید با استفاده از دکمه “Apply filter” (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۲).

شکل ۳۲: یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده به طور خودکار به پشته فیلتر شما اضافه خواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهید، اعمال فیلتر است.

فیلتر کردن ویژگی‌ها
ویژگی‌ها در مجموعه داده شما می‌توانند اطلاعات مهمی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. به عنوان مثال، هنگامی که به آمار ویژگی کانال در فرآیند خدمات مشتریان درخواست بازپرداخت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سه کانال مختلف برای پردازش سفارش بازپرداخت وجود دارد. در واقع، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای متفاوتی پشت این کانال‌ها وجود دارد، بنابراین می‌خواهیم آن‌ها را به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل کنیم.

برای انجام این کار، می‌توانید به سادگی روی ردیف ویژگی مربوطه کلیک راست کرده و گزینه “Filter for attribute value” را از منوی زمینه انتخاب کنید (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۳).

شکل ۳۳: بر روی ردیف ویژگی کلیک راست کنید که می‌خواهید آن را فیلتر کنید و گزینه “Filter for attribute value” را انتخاب کنید.

این کار یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده را به طور خودکار به پشته فیلتر شما اضافه خواهد کرد، با انتخاب صحیح ویژگی و مقدار ویژگی. می‌توانید فیلتر را به صورت مستقیم به مجموعه داده فعلی اضافه کنید (با استفاده از دکمه “Apply filter”). با این حال، برای حفظ تمامی کانال‌های مختلف، بهتر است یک کپی ایجاد کنید (با استفاده از دکمه “Copy and filter”) یا (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۴).

 

شکل ۳۴: یک فیلتر ویژگی پیش‌تنظیم شده به طور خودکار به پشته فیلتر شما اضافه می‌شود. تنها کاری که باید انجام دهید، اعمال فیلتر است.

به عنوان نتیجه، ما می‌توانیم اکنون فرآیند را فقط برای کانال مرکز تماس در انفراد (نگاه کنید به تصویر در شکل ۳۵) بازرسی کنیم. به راحتی دو کپی دیگر برای کانال‌های دیگر ایجاد کنید و می‌توانید به آسانی بین آن‌ها جابه‌جا شوید تا فرآیندها را برای کانال‌های مختلف بررسی کنید (همچنین نگاه کنید به تغییر بین مجموعه‌های داده در نمای تحلیل).

تصویر 35: پس از اعمال فیلتر، آمارها، موارد و نقشه فرآیند فقط برای موارد با مقدار ویژگی فیلتر شده نمایش داده خواهد شد.

میانبرها و جستجوهای بازرسی
در بسیاری از مواقع، نیازی به واقعی فیلتر کردن (برای جزئیات بیشتر: فیلتر کردن موارد، نسخه‌ها، فعالیت‌ها، منابع و ویژگی‌ها) ندارید و تنها می‌خواهید چند مثال ببینید. این امکان به شما کمک می‌کند تا به طور تدریجی درک بهتری از اتفاقات را کسب کنید، مثلاً مشاهده یک مورد خاص که به طول می‌انجامد یا مشاهده مثال‌هایی برای نسخه‌های فرآیند که چند مرحله طول می‌کشد، به شما اجازه می‌دهد تا به درک بهتری از اتفاقات برسید. بازرسی و جستجو در مثال‌ها حتی سریع‌تر از فیلتر کردن است.

وقتی به یک مورد نمونه در نمای موارد نگاه می‌کنید (جهت مطالعه بیشتر: تجزیه و تحلیل موارد)، می‌توانید تاریخچه کامل این مورد را به همراه تمام ویژگی‌ها مشاهده کنید که به درک زمینه اجرای آن کمک می‌کند. Disco به شما امکان سریع “پرش” به موارد نمونه را از نمای آماره‌ها در سه روش زیر می‌دهد.

بازرسی موارد
از جدول آماره موارد، می‌توانید مستقیماً به یک مورد پریده و آن را با راست‌کلیک بر روی سطر متناظر و انتخاب گزینه نمایش جزئیات مورد از منوی زمینه (نگاه کنید به تصویر در شکل 37)، برای بازرسی بیشتر در نمای موارد باز کنید.

به عنوان مثال، در تصویر 36 جدول آماره موارد بر اساس مدت زمان مورد مرتب شده است (جهت اطلاعات بیشتر: چگونگی مرتب کردن جداول). می‌بینیم که طولانی‌ترین مورد (با شناسه مورد Case160) 60 روز و 19 ساعت زمان برده است. برای پیدا کردن دقیق اتفاقات در این مورد خاص، به راست کلیک روی سطر Case160 کلیک کرده و گزینه نمایش جزئیات مورد را انتخاب کنید

تا بتوانید تاریخچه مورد را به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهید.

تصویر 36: استفاده از گزینه نمایش جزئیات مورد به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت تاریخچه یک مورد خاص را بازرسی کنید.

بازرسی نسخه‌ها
از جدول آماره نسخه‌ها، می‌توانید مستقیماً به یک نسخه بپریده و آن را با راست‌کلیک بر روی سطر متناظر و انتخاب گزینه نمایش جزئیات نسخه از منوی زمینه (نگاه کنید به تصویر در شکل 37)، برای بازرسی بیشتر در نمای موارد باز کنید.

به عنوان مثال، در تصویر 37 جدول آماره نسخه‌ها بر اساس فرکانس نسخه‌ها مرتب شده است. می‌بینیم که نسخه 5 طولانی‌ترین زمان پاسخگویی متوسط را در میان 10 نسخه برتر دارد. برای پیدا کردن دقیق اتفاقات در این نسخه خاص، به راست کلیک روی سطر نسخه 5 کلیک کرده و گزینه نمایش جزئیات نسخه را انتخاب کنید تا بتوانید به صورت دقیق‌تر مثال‌هایی از مواردی که این نسخه را دنبال می‌کنند را بررسی کنید.

تصویر 37: استفاده از گزینه نمایش جزئیات نسخه به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت مثال‌هایی از یک نسخه خاص را بررسی کنید.

جستجو در فعالیت‌ها، منابع و ارزش‌های ویژگی
دیدن مثال‌هایی که یک فعالیت، منبع یا ارزش ویژگی خاص در آن دخیل بوده است نیز می‌تواند یک راه قدرتمند برای ساخت یک درک بهتر از اتفاقات باشد. Disco شامل یک ویژگی جستجوی متن کامل در نمای موارد (برای جستجو) است و نمای آماره به شما امکان می‌دهد با استفاده از شورت‌کات‌های مناسب، به طور مستقیم در مجموعه داده خود برای هر فعالیت، منبع یا ارزش ویژگی جستجو کنید.

به عنوان مثال، زمانی که به آماره ویژگی‌ها برای فرآیند خرید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که فعالیت اصلاح درخواست خرید فقط 11 بار در کل مجموعه داده اتفاق افتاده است. ما کنجکاو هستیم ببینیم این اصلاحات در چه سیاقی انجام شده‌اند و چرا. این می‌تواند به خصوص مفید باشد اگر ما ویژگی‌های اضافی دیگری داشته باشیم، به عنوان مثال، ویژگی‌ها یا ویژگی‌های متن آزاد که به ما درک دیگری از موضوعات مورد بررسی داده باشند. برای جستجو در مواردی که یک فعالیت خاص انجام شده است، می‌توانیم به سادگی بر روی نام فعالیت در جدول آماره فعالیت راست‌کلیک کرده و گزینه جستجو در داده را از منوی زمینه انتخاب کنیم همانطور که در تصویر 38 نشان داده شده است.

تصویر 38: استفاده از گزینه جستجو در داده به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت مثال‌هایی را بررسی کنید که یک فعالیت، منبع یا ارزش ویژگی خاص را شامل می‌شوند.

به عنوان نتیجه، نام فعالیت به صورت خودکار در فیلد جستجوی نمای موارد نوشته شده و Disco تمام مواردی را که این فعالیت خاص در آنها رخ داده است، به شما نشان می‌دهد. سطرهای رویدادهای تطابقی با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند تا به سرعت شما را به جای صحیح در پرونده هدایت کند (همانطور که در تصویر 39 نشان داده شده است). حالا می‌توانید شروع به مشاهده تاریخچه پرونده‌ها کنید، چه اتفاقاتی قبل و بعد از فعالیت‌های مشخص شده افتاده است و اطلاعات اضافی احتمالی پرونده در مجموعه داده‌های خود را بررسی کنید.

تصویر 39: عبارت جستجو به صورت خودکار در پنجره جستجو در نمای موارد وارد شده و تمام پرونده‌های مطابق با رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود، که فعالیت‌های مطابق با ارزش جستجو را برجسته می‌کند.

این میانبر جستجو نه تنها از جدول آمار فعالیت بلکه همچنین از جدول آمار منابع و هر یک از جداول آمار ویژگی‌های دیگر به همین نحو کار می‌کند، این امکان را به شما می‌دهد که به سرعت پرونده‌هایی را که از طریق یک گروه سازمانی خاص، وضعیت یا متعلق به برخی از دسته‌های ویژگی‌های خود رفته‌اند را بررسی کنید بدون این که نیاز به فیلتر کردن داشته باشید.

علاوه بر این، هنگامی که در نمای موارد هستید و پرونده‌های مثال را بررسی می‌کنید، همچنان می‌توانید از میانبر جستجو در نمای موارد نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، در تصویر 39 می‌بینیم که فعالیت Amend Purchase Requisition توسط منبع ‘ایمانوئل کاراگیانی’ انجام شده است. اگر می‌خواهیم مثال‌های بیشتری را ببینیم که این شخص در آنها دخالت داشته است، حالا می‌توانیم دوباره بر روی نام کارمند در جدول تاریخچه پرونده راست‌کلیک کرده و گزینه جستجو در داده را انتخاب کنیم (همانطور که در تصویر 40 نشان داده شده است).

تصویر40: گزینه جستجو در داده همچنین از نمای موارد قابل دسترس است، که به شما این امکان را می‌دهد که جستجوی خود را بر اساس پرونده‌های مثالی که مشاهده می‌کنید ادامه دهید.

به عنوان نتیجه، نام منبع به صورت خودکار در فیلد جستجوی نمای موارد وارد شده و Disco تمام پرونده‌هایی که این منبع خاص در آن دخالت داشته است را نشان می‌دهد. ردیف‌های نارنجی تمام مراحل فرآیند را نشان می‌دهند که توسط این فرد انجام شده‌اند (همانطور که در تصویر 41 نشان داده شده است).

تصویر 41: اصطلاح جستجو به صورت خودکار در پنجره پرونده‌ها در نظر گرفته می‌شود و تمام پرونده‌های مطابق با این اصطلاح نمایش داده می‌شوند، با برجسته‌سازی نارنجی رویدادهای مطابق با مقدار جستجو.

کپی کردن مقادیر و نتایج به کلیپ‌بورد
منوی زمینه‌ای که زمانی که راست کلیک می‌کنید در هر جدول در Disco ظاهر می‌شود، نه تنها به شما این امکان را می‌دهد که فیلتر کنید (راهنما برای فیلتر کردن پرونده‌ها، نوع‌ها، فعالیت‌ها، منابع و ویژگی‌ها را ببینید) یا مجموعه داده را جستجو کنید (راهنما برای جستجو و کاوش سریع را ببینید)، بلکه به شما امکان کپی کردن محتوای سلول فعلی را به کلیپ‌بورد هم می‌دهد. کلیپ‌بورد یک مکانیسم کامپیوتری برای انتقال داده بین اسناد یا برنامه‌ها برای عملیات کپی و پیست است.

سناریوهای مختلفی وجود دارد که ممکن است بخواهید از قابلیت کپی به کلیپ‌بورد در Disco استفاده کنید. در ادامه، سه مثال آورده شده است.

مثال 1: جستجو برای یک فعالیت در نقشه فرآیند
گاهی اوقات یک فعالیت را در آمار فعالیت‌ها یا در یکی از پرونده‌ها در نمای پرونده‌ها (برای مشاهده و تجزیه و تحلیل پرونده‌ها) مشاهده می‌کنید که می‌خواهید بیشتر در نقشه فرآیند بررسی کنید تا ببینید چگونه وارد جریان کل فرآیند می‌شود. به جای یادآوری نام و جستجوی دستی برای فعالیت در نقشه فرآیند (که ممکن است اگر نقشه فرآیند شما دارای فعالیت‌های مختلفی باشد، کار بی‌احساسی باشد)، می‌توانید به سرعت این فعالیت را در نقشه به روز رسانی کنید به صورت زیر.

روی نام فعالیت کلیک راست کنید (به صورت زمینه‌ای در آمار فعالیت‌ها یا در پرونده مثالی که در حال بازرسی آن هستید) و گزینه کپی را از منوی زمینه‌ای انتخاب کنید (راهنما تصویر 42 را ببینید).

تصویر 42: گزینه Copy مقدار سلولی که روی آن کلیک کرده‌اید را در کلیپ‌بورد کامپیوتر شما کپی می‌کند.

حالا نام فعالیت در کلیپ‌بورد کامپیوتر شما کپی شده است. اکنون می‌توانید به نمای نقشه بروید (برای مشاهده و تحلیل نقشه‌های فرآیند) و نام فعالیت را در قسمت جستجوی بالای نقشه فرآیند خود جای‌گزین کنید تا فعالیت را در فرآیند خود پیدا و برجسته کنید (تصویر 43 را ببینید).

تصویر 43: اگر نام یک فعالیت را در کلیپ‌بورد کپی کرده‌اید، می‌توانید آن را در قسمت جستجوی بالای نقشه فرآیند خود جای‌گزین کنید تا این فعالیت را به سرعت در فرآیند خود پیدا کنید.

مثال ۲: جستجوی یک پرونده در مجموعه داده دیگر
یکی از قابلیت‌های بزرگ فرآیند ماینینگ و Disco این است که به راحتی می‌توانید تحلیل خود را فقط روی یک زیرمجموعه از فرآیند متمرکز کنید. می‌توانید با کپی کردن مجموعه‌های داده متفاوت، به تعداد نگاه‌های مختلفی به فرآیند بپردازید و سپس می‌توانید بین آنها ناوبری کنید تا به تحلیل بپردازید. اما گاهی اوقات ممکن است بخواهید یک پرونده را از یک مجموعه داده در دید دیگری جستجو کنید.

به عنوان مثال، در تصویر ۴۴ از حالت Trim فیلتر Endpoints برای برش بخش فاکتوردهی فرآیند خرید را استفاده کرده‌ایم. در حال بررسی واریانت‌های مرحله فاکتوردهی، متوجه می‌شویم که برخی از پرونده‌ها فاز اجباری Release Supplier’s Invoice انجام نشده است. به نظر می‌آید که این یک مشکل اطمینان است.

برای بررسی اینکه ممکن است مرحله Release Supplier’s Invoice در یک مرحله اولیه از فرآیند (در قسمتی که ما آن را برش داده‌ایم تا مرحله نهایی فرآیند را به دقت بررسی کنیم) انجام شده باشد، می‌خواهیم چندین پرونده نمونه را در مجموعه داده کامل جستجو کنیم. برای انجام اینکار، می‌توانیم شناسه پرونده را با کلیک راست روی آن (همانطور که در تصویر ۴۴ نشان داده شده است) کپی کرده و در منوی بازشو گزینه Copy را انتخاب کنیم.

تصویر 44: با کلیک راست بر روی شناسه پرونده در نمای موارد، می‌توانید شناسه پرونده را در کلیپ‌بورد کپی کنید. اینطور نیازی به یادداشت کردن شناسه پرونده برای جستجوی آن در مجموعه داده دیگر ندارید.

سپس می‌توانید مجموعه داده را با کلیک بر روی لیست کشویی در بالا تغییر دهید (برای آموزش چگونگی جابجایی بین مجموعه‌های داده در نمای تحلیل، به Switching Between Data Sets in the Analysis View مراجعه کنید). به مجموعه داده که می‌خواهید پرونده را در آن جستجو کنید، ناوبری کنید. در سناریوی مثال ما، مجموعه داده Process map 100% detail را انتخاب می‌کنیم که حاوی فرآیند خرید کامل بدون اعمال فیلتر Endpoints در حالت Trim است (همانطور که در تصویر ۴۵ نشان داده شده است).

تصویر ۴۵: حالا می‌توانید به مجموعه داده بروید که قصد دارید پرونده را در آن جستجو کنید.

سرانجام، می‌توانید شناسه پرونده را در فیلد جستجو در گوشه سمت راست بالای نمای موارد جستجو کنید. پرونده در نتیجه جستجو برجسته خواهد شد و می‌توانید تاریخچه کامل پرونده را به تفصیل مشاهده کنید همانطور که در تصویر ۴۶ نشان داده شده است.

تصویر 46: شماره پرونده را از کلیپ بورد به قسمت جستجو بچسبانید تا پرونده خود را در مجموعه داده دیگر پیدا کنید.

مثال 3: کپی و الصاق مقدار یک ویژگی خارج از Disco
تصور کنید که می‌خواهید یک پرونده را خارج از Disco برای مثال برای جستجو در سیستم عملیاتی (یا در داده‌های منبع اصلی خود) تحقیق کنید. یا می‌خواهید نام یک فعالیت یا مقدار ویژگی خاص را در یک ایمیل به همکار خود یا در یک گزارشی که در حال ایجاد آن هستید، کپی و الصاق کنید. البته می‌توانید تمام آمارها، نقشه‌ها، پرونده‌ها و نوع‌ها را صادر کنید (برای یادگیری چگونگی انجام این کار به فصل صادرات مراجعه کنید). اما اگر فقط به کپی کردن یک مقدار ویژگی، فعالیت یا نام پرونده نیاز دارید، کپی کردن مقدار به کلیپ بورد سریعتر است.

برای انجام این کار، فقط کافیست روی هر سلول در هر یک از جداول Disco راست کلیک کنید. سپس گزینه Copy را از منوی متناظر انتخاب کنید که در شکل 47 نشان داده شده است. محتوای سلول به کلیپ بورد کامپیوتر شما کپی می‌شود. پس از آن، می‌توانید آن را در هر برنامه، ایمیل یا سند خارج از Disco الصاق کنید.

تصویر 47:بر روی هر سلول جدول راست کلیک کنید و گزینه Copy را از منوی متناظر انتخاب کنید تا محتوای سلول به کلیپ بورد کپی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *